088-7744333

Logo BVT opleiding advies
Searching cursus Didactische Vaardigheden

Uw zoek resultaat voor: cursus Didactische Vaardigheden

Cursus Auditvaardigheden ISO 9001:2015 In-Company ook voor Groepstraingen

... Het uitvoeren van interne audits vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Een audit kan alleen effectief zijn als deze wordt uitgevoerd door mensen die auditing beheersen en zodoende hiermee resultaat boeken. Deze cursus leidt potentiele auditoren op. Dit kunnen bijvoorbeeld door het management aangewezen functionarissen zijn, maar ook kwaliteits- en/of milieucoordinatoren. Na voltooiing van deze cursus is de cursist in st...
26 training_cursus/cursus_interne_auditor/auditvaardigheden.php

Cursus Communicatievaardigheden In-Company ook voor Groepstraingen

... Hoe verloopt communicatie precies? Welke wetmatigheden kunnen we daarin onderscheiden? Wat is non-verbale communicatie? Hoe belangrijk is het goed waarnemen? Moet ik vooral observeren of juist onmiddellijk interpreteren? Hoe ondersteun ik mijn boodschap non-verbaal? Welke signalen zenden we naar elkaar uit? Wat is belangrijk als ik luister? Hoe vat ik het beste samen? Welk vragen moet ik stellen? Hoe kan mijn gesprekspartner h...
20 training_cursus/training-communicatie/communicatie-vaardigheden.php

Cursus Inwerken En Instrueren In-Company ook voor Groepstraingen

...achingsprogramma bespreken wij uitvoerig hoe u instructies ziet en welke tools wij kunnen aanreiken. Uit deze uitvoerige intake weten wij welke leerstof u expliciet nodig heeft om uw situatie te verbeteren. Via theoretische inleidingen worden de noodzakelijke didactische en onderwijskundige principes uitgelegd. Het leren overbrengen van kennis en vaardigheden vindt plaats door middel van diverse werkvormen. Voorbeelden van deze werkvormen zijn: instructie- en overdrachtstechnieken, samenwerkingsvormen en spelvormen. Daarbij ontvangt u tijdens deze cursus veel praktijkvoorbeelden van onze docent. Onderwerpen De Definitie Van Leren; Het Leerproces Bij VolwassenenHet Leerprobleem ~ OplossingsprocesLeerdoelen FormulerenOrdenen Van LeerdoelenEigen TrainingsstijlEvalueren Of Uw Doel Bereikt IsPersoonlijk Actieplan, Do`s & Don...
24 training_cursus/instructievaardigheden/cursus-instructievaardigheden.php

Cursus Duits Voor Gevorderden In-Company ook voor Groepstraingen

... In de cursus Duits komen punten naar voren ~zoals handige zinnen en uitdrukkingen~, die u kunt gebruiken om met succes te communiceren in een zakelijke omgeving. Deze effectieve cursus gaat in op communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden heeft u nodig als u bijvoorbeeld gaat telefoneren, zakelijke gesprekken wilt voeren, dan wel bezoek wilt ontvangen. Bovendien leert u een aantal basisvaardigheden in schrijfvaardigheid. I...
64 training_cursus/cursus-duits-talen-duits-gevorderd/cursus-duits-voor-gevorderden.php

Cursus Frans Voor Gevorderden In-Company ook voor Groepstraingen

... In de cursus Frans komen punten naar voren ~zoals handige zinnen en uitdrukkingen~, die u kunt gebruiken om met succes te communiceren in een zakelijke omgeving. Deze effectieve cursus gaat in op communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden heeft u nodig als u bijv. gaat telefoneren, zakelijke gesprekken wilt voeren, danwel bezoek wilt ontvangen. Bovendien leert u een aantal basisvaardigheden in schrijfvaardigheid. In deze p...
129 training_cursus/cursus-frans-gevorderden/franse-cursus.php

Cursus Leermeester In-Company ook voor Groepstraingen

.... U leert in deze training niet alleen vaktechnieken, maar ook persoonlijke begeleiding. In deze training leert u vaardigheden ter ondersteuning voor het uitvoeren van deze belangrijke taak. Onderwerpen Ontwerpen Van Leerdoelen, BegeleidingcyclusDidactische VaardighedenCoachingsvaardighedenLeermotivatie Van LeerlingenZelfstandig Leren Bij LeerlingenBeoordeling En Objectief Handelen. Resultaten In deze training worden verschillende vaardigheden en technieken gehanteerd, waarbij de vaardigheden worden geoefend. Zo leert u: Een opleidingsplan te ontwikkelen; Beoordeling en planmatige-aanpaken; De leerling/medewerker te beoordelen; De leerling/medewerker inzicht te geven; Effectief omgaan met dilemma`s. Aansluitend op alle niveaus Iedereen leert anders en niet iedereen heeft hetzelfde leerniveau. BV&T trainers weten exa...
138 training_cursus/training-leermeester-mentoren-training/training-leermeester-mentoren-training.php

Cursus Duits Voor Beginners In-Company ook voor Groepstraingen

... In de cursus Duits komen punten naar voren ~zoals handige zinnen en uitdrukkingen~, die u kunt gebruiken om met succes te communiceren in een zakelijke omgeving. Deze effectieve cursus gaat in op communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden heeft u nodig als u bijvoorbeeld gaat telefoneren, zakelijke gesprekken wilt voeren, dan wel bezoek wilt ontvangen. Bovendien leert u een aantal basisvaardigheden in schrijfvaardigheid. I...
63 training_cursus/begin_cursus_duits/duits_voor_beginners.php

Cursus Frans Voor Beginners In-Company ook voor Groepstraingen

... In de cursus Frans komen punten naar voren ~zoals handige zinnen en uitdrukkingen~, die u kunt gebruiken om met succes te communiceren in een zakelijke omgeving. Deze effectieve cursus gaat in op communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden heeft u nodig als u bijv. gaat telefoneren, zakelijke gesprekken wilt voeren, danwel bezoek wilt ontvangen. Bovendien leert u een aantal basisvaardigheden in schrijfvaardigheid. In deze p...
128 training_cursus/cursus-frans-voor-beginners/basiscursus-frans.php

Cursus Russisch Voor Beginners In-Company ook voor Groepstraingen

... In de cursus Russisch komen punten naar voren ~zoals handige zinnen en uitdrukkingen~, die u kunt gebruiken om met succes te communiceren in een zakelijke omgeving. Deze effectieve cursus gaat in op communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden heeft u nodig als u bijv. gaat telefoneren, zakelijke gesprekken wilt voeren, danwel bezoek wilt ontvangen. Bovendien leert u een aantal basisvaardigheden in schrijfvaardigheid. In dez...
67 training_cursus/russische_cursus/russisch_voor_beginners.php

Cursus Engels Voor Beginners In-Company ook voor Groepstraingen

... In de cursus Engels komen punten naar voren ~zoals handige zinnen en uitdrukkingen~, die u kunt gebruiken om met succes te communiceren in een zakelijke omgeving. Deze effectieve cursus gaat in op communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden heeft u nodig als u bijv. gaat telefoneren, zakelijke gesprekken wilt voeren, danwel bezoek wilt ontvangen. Bovendien leert u een aantal basisvaardigheden in schrijfvaardigheid. In deze ...
61 training_cursus/taaltraining/engels_voor_beginners.php

Cursus Spaans Voor Beginners In-Company ook voor Groepstraingen

... In de cursus Spaans komen punten naar voren ~zoals handige zinnen en uitdrukkingen~, die u kunt gebruiken om met succes te communiceren in een zakelijke omgeving. Deze effectieve cursus gaat in op communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden heeft u nodig als u bijv. gaat telefoneren, zakelijke gesprekken wilt voeren, danwel bezoek wilt ontvangen. Bovendien leert u een aantal basisvaardigheden in schrijfvaardigheid. In deze ...
65 training_cursus/cursus-spaans/spaans-voor-beginners.php

Cursus Verkoper Communicatie Gesprekstechnieken In-Company ook voor Groepstraingen

...weten wat u vertelt. Levert het op wat u er van te voren van had verwacht? In deze boeiende training krijgt u tools aangereikt waarmee u direct aan de slag kunt. Tijdens deze zeer praktijkgerichte training verwerft u de juiste kennis en de vereiste vaardigheden die ieder commercieel medewerker nodig heeft. De kennis en vaardigheden worden in deze training op een zeer uitdagende en inspirerende manier gecombineerd. Onderwerpen Communicatie; OnderhandelingsvaardighedenCommerciele GespreksvoeringProjectmatig En Effectief OrganiserenKwaliteit En Eigen VakkennisPersoonlijk Actieplan, Do`s & Don`ts. Resultaten Daarbij bent u een professioneel commercieel medewerker. De tools, die u tijdens de training krijgt aangereikt, kunt u direct toepassen. De vertaalslag van theorie naar de werksituatie staat bij deze training hoog in he...
17 training_cursus/verkoop-communicatie/commercieel-communiceren.php

Cursus Succesvol Verkopen In-Company ook voor Groepstraingen

... Een verkoper binnen- of buitendienst dient over veel praktische kennis en uitstekende commerciele, communicatieve vaardigheden te beschikken. Tijdens deze zeer praktijkgerichte verkooptraining verwerft u de juiste kennis en de vereiste vaardigheden om op een inspirerende wijze uw product op de markt te zetten. Kennis en vaardigheden worden in deze training op zeer uitdagende en inspirerende manier gecombineerd. Het gaat erom u...
58 training_cursus/verkoop_training/succes-vol-verkopen-praktijk_gericht.php

Cursus ISO 9001:2015 Beknopt Opfris Cursus In-Company ook voor Groepstraingen

... Kwaliteitsmanagement is meer dan het implementeren van een model alleen. Want hoe houdt u zicht op kwaliteit in een organisatie, die steeds verandert? In deze opleiding ontwikkelt u kennisvaardigheden, zodat u met uw bedrijf kunt meegroeien. U leert om zaken in het juiste perspectief te plaatsen. U krijgt praktische richtlijnen aangereikt om uw organisatie duurzaam te kunnen verbeteren. Onderwerpen Ontwikkeling In De Kwaliteit...
28 training_cursus/iso_normering_cursus/iso_normen_certificering.php

Cursus Resultaat Effectief Leidinggeven In-Company ook voor Groepstraingen

... In deze doelgerichte en slagvaardige training kijken we graag mee waar de competenties en vaardigheden in de training komen te liggen. De interactie en didactische sturing staan voorop. De aankomende coach heeft naar ons idee al veel kennis in eigen huis. Deze kennis gaan wij borgen. De andere tools kunnen hierin bijdragen, waardoor de effectiviteit gegarandeerd wordt. Onderwerpen Leren En Opleiden In Uw Organisatie, Didactisc...
84 training_cursus/coachen/coachen-resultaatgericht.php

Page generated in 0.0935 seconds.