088-7744333

Logo BVT opleiding advies
Searching cursus Didactische Vaardigheden

Uw zoek resultaat voor: cursus Didactische Vaardigheden

Cursus Auditvaardigheden ISO 9001:2015 BVT :: In-Company Opleider

... Het uitvoeren van interne audits vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Een audit kan alleen effectief zijn als deze wordt uitgevoerd door mensen die auditing beheersen en zodoende hiermee resultaat boeken. Deze cursus leidt potentiele auditoren op. Dit kunnen bijvoorbeeld door het management aangewezen functionarissen zijn, maar ook kwaliteits- en/of milieucoordinatoren. Na voltooiing van deze cursus is de cursist in st...
26 training_cursus/cursus_interne_auditor/auditvaardigheden.php

Cursus Communicatievaardigheden BVT :: In-Company Opleider

... Hoe verloopt communicatie precies? Welke wetmatigheden kunnen we daarin onderscheiden? Wat is non-verbale communicatie? Hoe belangrijk is het goed waarnemen? Moet ik vooral observeren of juist onmiddellijk interpreteren? Hoe ondersteun ik mijn boodschap non-verbaal? Welke signalen zenden we naar elkaar uit? Wat is belangrijk als ik luister? Hoe vat ik het beste samen? Welk vragen moet ik stellen? Hoe kan mijn gesprekspartner h...
20 training_cursus/training-communicatie/communicatie-vaardigheden.php

Cursus Inwerken En Instrueren BVT :: In-Company Opleider

...In ons coachingsprogramma bespreken wij uitvoerig hoe u instructies ziet en welke tools wij kunnen aanreiken. Uit deze uitvoerige intake weten wij welke leerstof u expliciet nodig heeft om uw situatie te verbeteren. Via theoretische inleidingen worden de noodzakelijke didactische en onderwijskundige principes uitgelegd. Het leren overbrengen van kennis en vaardigheden vindt plaats door middel van diverse werkvormen. Voorbeelden van deze werkvormen zijn: instructie- en overdrachtstechnieken, samenwerkingsvormen en spelvormen. Daarbij ontvangt u tijdens deze cursus veel praktijkvoorbeelden van onze docent. Onderwerpen De Definitie Van Leren; Het Leerproces Bij VolwassenenHet Leerprobleem ~ OplossingsprocesLeerdoelen FormulerenOrdenen Van LeerdoelenEigen TrainingsstijlEvalueren Of Uw Doel Bereikt IsPersoonlijk Actieplan, D...
24 training_cursus/instructievaardigheden/cursus-instructievaardigheden.php

Cursus Duits Voor Gevorderden BVT :: In-Company Opleider

... In de cursus Duits komen punten naar voren ~zoals handige zinnen en uitdrukkingen~, die u kunt gebruiken om met succes te communiceren in een zakelijke omgeving. Deze effectieve cursus gaat in op communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden heeft u nodig als u bijvoorbeeld gaat telefoneren, zakelijke gesprekken wilt voeren, dan wel bezoek wilt ontvangen. Bovendien leert u een aantal basisvaardigheden in schrijfvaardigheid. I...
64 training_cursus/cursus-duits-talen-duits-gevorderd/cursus-duits-voor-gevorderden.php

Cursus Frans Voor Gevorderden BVT :: In-Company Opleider

... In de cursus Frans komen punten naar voren ~zoals handige zinnen en uitdrukkingen~, die u kunt gebruiken om met succes te communiceren in een zakelijke omgeving. Deze effectieve cursus gaat in op communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden heeft u nodig als u bijv. gaat telefoneren, zakelijke gesprekken wilt voeren, danwel bezoek wilt ontvangen. Bovendien leert u een aantal basisvaardigheden in schrijfvaardigheid. In deze p...
129 training_cursus/cursus-frans-gevorderden/franse-cursus.php

Cursus Leermeester BVT :: In-Company Opleider

... leerling. U leert in deze training niet alleen vaktechnieken, maar ook persoonlijke begeleiding. In deze training leert u vaardigheden ter ondersteuning voor het uitvoeren van deze belangrijke taak. Onderwerpen Ontwerpen Van Leerdoelen, BegeleidingcyclusDidactische VaardighedenCoachingsvaardighedenLeermotivatie Van LeerlingenZelfstandig Leren Bij LeerlingenBeoordeling En Objectief Handelen. Resultaten In deze training worden verschillende vaardigheden en technieken gehanteerd, waarbij de vaardigheden worden geoefend. Zo leert u: Een opleidingsplan te ontwikkelen; Beoordeling en planmatige-aanpaken; De leerling/medewerker te beoordelen; De leerling/medewerker inzicht te geven; Effectief omgaan met dilemma`s. Aansluitend op alle niveaus Iedereen leert anders en niet iedereen heeft hetzelfde leerniveau. BV&T trainers ...
138 training_cursus/training-leermeester-mentoren-training/training-leermeester-mentoren-training.php

Cursus Russisch Voor Beginners BVT :: In-Company Opleider

... In de cursus Russisch komen punten naar voren ~zoals handige zinnen en uitdrukkingen~, die u kunt gebruiken om met succes te communiceren in een zakelijke omgeving. Deze effectieve cursus gaat in op communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden heeft u nodig als u bijv. gaat telefoneren, zakelijke gesprekken wilt voeren, danwel bezoek wilt ontvangen. Bovendien leert u een aantal basisvaardigheden in schrijfvaardigheid. In dez...
67 training_cursus/russische_cursus/russisch_voor_beginners.php

Cursus Duits Voor Beginners BVT :: In-Company Opleider

... In de cursus Duits komen punten naar voren ~zoals handige zinnen en uitdrukkingen~, die u kunt gebruiken om met succes te communiceren in een zakelijke omgeving. Deze effectieve cursus gaat in op communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden heeft u nodig als u bijvoorbeeld gaat telefoneren, zakelijke gesprekken wilt voeren, dan wel bezoek wilt ontvangen. Bovendien leert u een aantal basisvaardigheden in schrijfvaardigheid. I...
63 training_cursus/begin_cursus_duits/duits_voor_beginners.php

Cursus Spaans Voor Beginners BVT :: In-Company Opleider

... In de cursus Spaans komen punten naar voren ~zoals handige zinnen en uitdrukkingen~, die u kunt gebruiken om met succes te communiceren in een zakelijke omgeving. Deze effectieve cursus gaat in op communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden heeft u nodig als u bijv. gaat telefoneren, zakelijke gesprekken wilt voeren, danwel bezoek wilt ontvangen. Bovendien leert u een aantal basisvaardigheden in schrijfvaardigheid. In deze ...
65 training_cursus/cursus-spaans/spaans-voor-beginners.php

Cursus Frans Voor Beginners BVT :: In-Company Opleider

... In de cursus Frans komen punten naar voren ~zoals handige zinnen en uitdrukkingen~, die u kunt gebruiken om met succes te communiceren in een zakelijke omgeving. Deze effectieve cursus gaat in op communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden heeft u nodig als u bijv. gaat telefoneren, zakelijke gesprekken wilt voeren, danwel bezoek wilt ontvangen. Bovendien leert u een aantal basisvaardigheden in schrijfvaardigheid. In deze p...
128 training_cursus/cursus-frans-voor-beginners/basiscursus-frans.php

Cursus Engels Voor Beginners BVT :: In-Company Opleider

... In de cursus Engels komen punten naar voren ~zoals handige zinnen en uitdrukkingen~, die u kunt gebruiken om met succes te communiceren in een zakelijke omgeving. Deze effectieve cursus gaat in op communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden heeft u nodig als u bijv. gaat telefoneren, zakelijke gesprekken wilt voeren, danwel bezoek wilt ontvangen. Bovendien leert u een aantal basisvaardigheden in schrijfvaardigheid. In deze ...
61 training_cursus/taaltraining/engels_voor_beginners.php

Cursus Verkoper Communicatie Gesprekstechnieken BVT :: In-Company Opleider

...catie is weten wat u vertelt. Levert het op wat u er van te voren van had verwacht? In deze boeiende training krijgt u tools aangereikt waarmee u direct aan de slag kunt. Tijdens deze zeer praktijkgerichte training verwerft u de juiste kennis en de vereiste vaardigheden die ieder commercieel medewerker nodig heeft. De kennis en vaardigheden worden in deze training op een zeer uitdagende en inspirerende manier gecombineerd. Onderwerpen Communicatie; OnderhandelingsvaardighedenCommerciele GespreksvoeringProjectmatig En Effectief OrganiserenKwaliteit En Eigen VakkennisPersoonlijk Actieplan, Do`s & Don`ts. Resultaten Daarbij bent u een professioneel commercieel medewerker. De tools, die u tijdens de training krijgt aangereikt, kunt u direct toepassen. De vertaalslag van theorie naar de werksituatie staat bij deze training h...
17 training_cursus/verkoop-communicatie/commercieel-communiceren.php

Cursus Succesvol Verkopen BVT :: In-Company Opleider

... Een verkoper binnen- of buitendienst dient over veel praktische kennis en uitstekende commerciele, communicatieve vaardigheden te beschikken. Tijdens deze zeer praktijkgerichte verkooptraining verwerft u de juiste kennis en de vereiste vaardigheden om op een inspirerende wijze uw product op de markt te zetten. Kennis en vaardigheden worden in deze training op zeer uitdagende en inspirerende manier gecombineerd. Het gaat erom u...
58 training_cursus/verkoop_training/succes-vol-verkopen-praktijk_gericht.php

Cursus Interne Auditor (internal Audit) BVT :: In-Company Opleider

... het draagvlak en de effectiviteit van het KAM-systeem en vragen daarom de inzet van geschoolde mensen voor het uitvoeren van interne audits Auditeren is een vak en zoals bij ieder vak is ook bij auditeren actuele vakkennis noodzakelijk. De cursus interne auditor vaardigheden is een van die trajecten, die noodzakelijk zijn binnen de organisatie. In diverse normen (ISO9001, HACCP, ISO18001, ISO14001 en/of AS9100) wordt de term ~interne audits~ genoemd. In de training Interne Auditor worden de basisprincipes behandeld, zodat u volgens deze normen een interne audits kunt uitvoeren. Onderwerpen Uw Audits Keuze In Uitvoering: ISO 9001-14001&18001, Afgestemde Normering Van De OrganisatieHet Kwaliteitsmanagement SystemenVoorbereiding Van De Interne AuditsOpbouw Voor De Auditee (interviewtechnieken)Interne Auditor Plannen En Ui...
32 training_cursus/cursus-interne-auditor/training-interne-auditor.php

Cursus Basiscursus Nederlands BVT :: In-Company Opleider

...Helder en foutloos schrijven is een hoog streven, maar dit is zeker haalbaar. In deze cursus leert u de Nederlandse taal beter te beheersen. Uw doelstelling bepaalt of de cursus zich meer richt op spreekvaardigheid of schrijfvaardigheid. Onderwerpen Vaardighedentoets Doelstelling Vanuit OrganisatieSpreken En SchrijvenTekstenGrammaticaSpelling En Stijl Resultaten U kunt de theorie direct toepassen in de dagelijkse praktijk. Daarbij maakt u voortaan minder spel- en taalfouten. U durft nu meer om grote groepen toe te spreken en kunt een goed gesprek voeren. Na afloop van deze cursus heeft u uw basiskennis van de Nederlandse taal vergroot. Aansluitend op alle niveaus Iedereen leert anders en niet iedereen heeft hetzelfde leerniveau. BV&T trainers weten exact in te gaan op de leervraag van de individuele deelnemer. Zij w...
117 training_cursus/cursus-nederlands-taal-nederlands-taal-scholing/cursus-basis-nederlands.php

Page generated in 0.0969 seconds.