088-7744333

Logo BVT opleiding advies

Trainingsbundel Kwaliteitsmanagement

Het managementsysteem

Hoe krijgt u uw medewerkers zover, dat ze het kwaliteitssysteem zien als een lust en niet als een last? Als iets dat geen afbreuk doet aan hun effectiviteit, efficiëntie en flexibiliteit? Men moet gemotiveerd zijn om ermee te werken!

Eén ding is zeker, regeltjes overnemen is niet de oplossing. Onze keuze is om een systeem op te zetten aan de hand van de zes tot acht kwaliteitsmanagement principes, zowel de individuele procedures / processen, als het gehele 'systeem', wordt getoetst aan de grondbeginselen van een goede bedrijfsvoering. BV&T levert een positieve bijdrage binnen uw organisatie.


Bij het opzetten en invoeren van uw managementsysteem kunnen we u op de volgende manieren van dienst zijn:

 • helpen bij het uitwerken van een werkbaar processchema van uw organisatie
 • assistentie verlenen bij het uitwerken van de bedrijfseigen procedures
 • support bij het uitwerken van de specifieke systeemprocedures
 • het helpen van medewerkers bij het gebruik van het systeem: door presentaties, workshops of persoonlijke begeleiding
 • kosteloos auditor training

BV&T Detachering gaat een langdurige relatie met u aan van enkele weken tot vijf jaar. De aanpak kenmerkt zich door maatwerk, resultaatgerichtheid, kennisoverdracht en enthousiasme. U kunt BV&T ook tijdelijk de post van P&O'er laten vervullen als interim.

BV&T Detachering hanteert bij haar dienstverlening de volgende stappen:

 • organisatie- en omgevingsanalyse
 • formuleren kwaliteitsdoelen, -strategie en -beleid
 • vertalen van gewenst kwaliteitsbeleid naar uit te voeren activiteiten
Wie tijd en geld investeert in een managementsysteem, wil ook weten of dat iets oplevert. Daarom toetst u van tijd tot tijd de effectiviteit van uw systeem.
 • Kwaliteitsbeoordeling; beoordelen van de huidige manier van werken
 • Kwaliteitsborging; vastleggen van de huidige manier van werken met QuickQuality
 • Kwaliteitsbeschrijvingen; vastleggen van de huidige manier van werken zonder QuickQuality
 • Kwaliteitsverbetering; overgang van de huidige naar gewenste manier van werken
 • Kwaliteitsdetachering; ondersteuning bij de manier van werken
Kwaliteitsbeleid, gedeelde kennis is onze kracht!

BV&T advies biedt organisaties een integrale kwaliteitsoplossing aan. Hiermee is het mogelijk om alle bedrijfsprocessen met één product te ondersteunen. De oplossing die BV&T aanbiedt, is gebaseerd op de wettelijke vereisten vanuit de wetgeving gezien. BV&T richt zich op een aantal zeer specifieke doelgroepen: dienstverlenende organisaties & productiebedrijven.


Onze aanpak, kwaliteitsdetachering

 • Opzetten en invoeren van een certificeerbaar managementsysteem
 • Integratie van managementsystemen
 • ISO en hoe nu verder?
 • Meer rendement met auditing
 • Integrale bedrijfsvoering op basis van INK/EFQM
 • Benchmarking voor proces- en organisatieverbetering
 • Sturen en meten op resultaat
 • Six Sigma voor meetbare kwaliteits- en resultaatverbetering
 • Advisering, coaching en begeleiding bij verbetering en verandering
 • Projectaanpak voor operators en 1e lijnskader
 • Procesmanagement

 • Kwaliteitsopleidingen,
 • Training auditorvaardigheden,
 • Test uw organisatie,
 • Basis Veiligheid VCA-Basis,
 • Herrie in de zaak,
 • Interne auditor,
 • ISO begeleiding,
 • Kwaliteit auditvaardigheden,
 • >
 • Kwaliteits bewust zijn,
 • Kwaliteitsmanagement,
 • Lead Auditor
 • Persoonlijk ontwikkelingsplan,
 • Taakrisicoanalyse,
 • Veiligheid leidinggevenden VCA-VOL
 • Detachering Kwaliteit totaal
 • OHSAS 18001 Detachering

BV&T Detachering geen brug te ver!

BV&T is een professionele organisatie met een informele sfeer. Voor de medewerkers is veel ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. BV&T heeft een vestiging in Amsterdam en Assen. 90% van de werkzaamheden worden bij onze relaties uitgevoerd.De senior kwaliteitsspecialist is verantwoordelijk voor de implementaties bij kleine en middelgrote organisaties en is altijd een senior in zijn vakgebied, die zelfstandig de uitvoering verzorgt over uw totale kwaliteitsbeleid. Wat ontvangt u meer: BV&T verzorgt trainingen, ondersteunt de klant bij het inrichten van de oplossing en inventariseert de klantspecifieke wensen.Gedeelde ervaring is het halve werk!
De medewerker aan het woord: In mijn functie als kwaliteitsbeheerder werk ik bij bedrijven om op een juiste manier het kwaliteitsbeleid op te zetten en te beheren.
Dit alles volgens de wettelijke normen, te werken en produceren.
Als milieudeskundige voer ik risico-analyses uit en adviseer over rampenbestrijdingsplannen. Het is een verantwoordelijk beroep.
Je moet op de hoogte zijn van de eigenschappen van stoffen, die een bedrijf verwerkt, produceert of uitstoot.
Om te zorgen dat alles volgens de opgestelde regels verloopt, ben je erg afhankelijk van de medewerking van bedrijven, maar ze zien zelf altijd wel in, dat het in hun eigen belang en van hun werknemers is om de adviezen op te volgen.
In mijn functie kom ik bij veel verschillende bedrijven en dat maakt het werk erg interessant.
De BV&T medewerker wordt ook wel KAM-coördinator genoemd (Kwaliteit, Arbo en Milieu).
Een beroep die je in de toekomst steeds vaker zal gaan zien, omdat het milieu meer en meer aandacht van de overheid krijgt.