088-7744333

Logo BVT opleiding advies

Werkwijze van BV&T

BV&T is een onderwijsbureau waar bedrijven, organisaties als ook ministeries hun personeel opleiden door middel van incompany trainingen en cursussen. BV&T traint dagelijks binnen zeer diverse bedrijven door heel Nederland. Voordat wij tot een opdracht komen plannen wij eerst een telefonische intake, waarna de offerte voor de uw aangevraagde training of cursus wordt opgemaakt. BV&T heeft scherpe prijzen omtrent ontwikkeling van de mens en organisatie. Na goedkeuring van de offerte komen de projectleidster en trainer/docent langs bij uw organisatie om de onderwerpen en agenda samen met u nader af te stemmen. Hierna hebben de deelnemers de mogelijkheid om een doelstelling van de training in te vullen en uiteen te zetten wat zij graag willen leren. De trainer/docent kan daar vanuit de lesstof nog beter aanpassen op de persoonlijke leerdoelen en verwachtingen van de deelnemers.

BV&T is van mening dat leren en het doormaken van een persoonlijke ontwikkeling in stappen moet gebeuren. Wij vinden dat kennis moet beklijven en dit kan het beste wanneer er echte aandacht is voor de deelnemers. Onze docenten/trainers zullen er alles aan doen om de lesstof stap voor stap over te dragen. Bovendien zijn wij van mening dat de deelnemer niet alleen maar in schoolbanken moet zitten, maar ook het geleerde meteen in de praktijk moet toepassen. Affectief bezig zijn met de lesstof is daarin belangrijk. Wij streven in de training dan ook naar een psychomotorische, cognitieve als ook affectieve lesoverdracht. Dit zijn onderwijstermen die altijd voor de docent/trainer van toepassing zijn.

Keurmerk Erkend Adviesbureau

Erkend, gekeurd en gecertificeerd als opleider

'Uit het klanttevredenheidsonderzoek van Erkend Adviesbureau (het keurmerkbureau voor particuliere onderwijsinstellingen) blijkt dat de opdrachtgevers zich positief uitspreken over de trainingsactiviteiten van BV&T opleiding & advies. Ook over de samenwerking met deze onderwijsinstelling worden positieve reacties gegeven. Gevraagd naar de sterke kanten noemen deelnemers verschillende punten. Het meedenken met de deelnemer en het inspelen op ontwikkelingen zijn belangrijke punten. Ook de flexibiliteit tijdens het trainen en opleiden Projectmanagement wordt op prijs gesteld. De te behalen resultaten van de cursus komen goed naar voren, zowel in het voortraject, de uitvoering en in de dagelijkse praktijk van de deelnemers. De kwaliteit van de trainers en medewerkers, bijvoorbeeld waar het gaat om inspelen op de groep, wordt ook vermeld als een sterk punt. Het materiaal is van goede kwaliteit en herkenbaar vanuit de doelstelling van de opleiding of cursus. Oefeningen zijn veelal op de praktijk gericht. Na het traject wordt er goed geëvalueerd en verstrekt BV&T een rapport van bevindingen waar de organisatie het doel van de training kan voortzetten.'

BV&T opleiding & advies

Wat is leren? Leren is het mooie bewustwordingsproces van een mens. Het is in een korte tijd iets reproduceren wat u daarvoor hebt gezien, gehoord, gedaan of gelezen. BV&T werkt samen met 75 professionals die elk hun eigen pedagogische kennis up-to-date hebben. De docenten en trainers zijn gediplomeerd en werken vanuit passie en persoonlijke bevlogenheid met de ontwikkeling van uw medewerkers. Onze slogan: BV&T, de schakel tussen mens en organisatie.


BV&T heeft professionele docenten en trainers voor u klaarstaan.
Blijf uzelf ontwikkelen door te blijven leren.