088-7744333

Logo BVT opleiding advies

Wie zijn wij? En waar staan wij voor...

BV&T staat voor Bedrijfscondities, Verbetering en Talen. Wij zijn een trainingsbureau dat gedreven is om het verschil te maken binnen uw organisatie. Dit realiseren wij aan de hand van onze bedrijfstrainingen die op maat worden gemaakt. Dit betekent dat uw doelstelling en wensen centraal staan en u bepaalt wat de inhoud van de training wordt. Bij BV&T werken wij met trainers die zelf veel ervaring hebben in de praktijk. Hierdoor kunnen zij de deelnemers beter begeleiden en hebben zij meer begrip voor de werksituatie van de deelnemers. Daarnaast worden al onze trainingen incompany verzorgd. Het stimuleren van uw medewerkers in hun praktijkomgeving is onze uitdaging.

BV&T biedt incompany bedrijfstrainingen aan. Dit betekent dat onze trainer naar uw bedrijf toe komt om de training te verzorgen. Op deze manier kunnen de deelnemers leren vanuit hun praktijksituatie en het geleerde gemakkelijk in hun werkzaamheden toepassen.

Bij BV&T kunt u rekenen op een opmerkbare verbetering in de performance van uw medewerkers. Dit realiseren wij door middel van onze praktijkgerichte aanpak, de juiste afstemming op uw organisatie, onze persoonlijke interesse in uw organisatie en ons deskundig advies.

Bij BV&T zijn wij erg flexibel. Sterker nog, flexibiliteit is onmisbaar in onze serviceverlening aan u. De inhoud van onze trainingen zullen maximaal op uw doelstellingen en wensen aangepast worden. Daarnaast bepaalt u de agenda van de training, zelfs bij trajecten van meer dan tien weken.

De docenten, trainers en coaches zijn gediplomeerd met ruime ervaring in het lesgeven vanuit organisatie- en persoonlijke leerdoelen voor het behalen van het gewenste resultaat.

Incompany, de beste manier van trainen!

De leerdoelen van de deelnemers staan centraal binnen iedere cursus/training van BV&T opleiding en advies Voorafgaand aan de training vindt een nadere afstemming plaats middels het intakeformulier en kennismaking met de H& R manager en deelnemers.. hierdoor worden de persoonlijke leerdoelen vastgesteld en kunnen de deelnemers s praktijksituaties aangeven waarmee men tijdens de training wil oefenen.

  • Vooraf aan de training een persoonlijke intake houden voor het vaststellen van uw leerdoelen.
  • Ontwikkelen van een lesprogramma op maat met de juiste afwisseling tussen theorie en praktijk.
  • De bijeenkomsten waarin we maximaal met 8 - 10 deelnemers werken, zijn bij u op locatie.

BV&T en DiSC

Het DiSC persoonlijkheidsmodel is gebaseerd op het werk van de Amerikaanse psycholoog William Marston, die baanbrekend werkt heeft verricht op het gebied van persoonlijkheid. Het DiSC model biedt mensen op eenvoudige wijze inzicht en begrip in het eigen maken functioneren en dat van anderen. Hierdoor wordt onderlinge communicatie en samenwerking een stuk gemakkelijker. Het DiSC- instrument kent vele toepassingmogelijkheden en om die reden is het onmogelijk om alle aspecten in één workshop aan bod te laten komen. Afhankelijk van uw keuze voor de toepassingsmogelijkheid krijgt de workshop een specifieke invulling.

Nieuws BV&T trainingen

Volledig afgestemd op uw organisatie

"Hoe kun je klantvriendelijk communiceren?" "Hoe kunnen wij de samenwerking in ons team verbeteren?" "Hoe breng ik bedrijfsprocessen in kaart en hoe geef ik dit duidelijk weer in een rapport?" Dit soort vragen horen wij dagelijks. BV&T helpt u graag met uw leervragen. Wanneer u een training bij ons aanvraagt, zult u vooraf aan de training een doelstellingsformulier ontvangen. Hierin geeft u aan wat u graag zou willen leren in de training. Vervolgens zetten wij dit om in een gedegen plan van aanpak. Hierdoor kunnen wij garanderen dat de training aansluit op uw wensen.

Geen leermoment, maar een leerproces

Bij BV&T vinden we dat leren geen moment is, maar een proces. Het advies wat wij geven is dan ook om niet in enkele dagen een training te volgen, maar om een training over hetzelfde aantal dagen over meerdere weken te verspreiden. Hierdoor zal de kennis beter opgenomen worden. De deelnemers kunnen het geleerde direct toepassen in hun dagelijkse praktijk, en wanneer zij vragen hebben kunnen zij die de volgende trainingssessie stellen.
Gedurende de training heeft u rechtstreeks contact met de trainer of docent. Zelf wanneer u op uw werk bent of thuis met een vraag zit, kunt u de trainer of docent bereiken. Daarnaast kunt u via mailing met andere deelnemers discussieren in de discussiegroepen van BV&T over dezelfde leerstof. Tijdens de contacturen is er persoonlijke aandacht, een luisterend oor en een didactische uitwisseling. Er is tijd voor het maken van proefexamens en gelegenheid om de leerstof te herhalen.

Bedrijfsonderzoeken op maat

Naast trainingen biedt BV&T ook bedrijfsonderzoeken aan. U kunt bij ons onder andere terecht voor een klanttevredenheidsonderzoek, medewerkerbetrokkenheidsonderzoek of medewerkertevredenheidsonderzoek. Omdat elke organisatie anders is, worden onze bedrijfsonderzoeken ook worden op maat gemaakt. Dit houdt in dat het onderzoek en de vragen volledig op uw organisatie afgestemd worden. Gedurende het onderzoek zult u rechtstreeks contact met BV&T hebben. Daarnaast zult u na afloop een rapportage ontvangen met daarin de resultaten en aanbevelingen. Voor meer informatie over onze bedrijfsonderzoeken.