088-7744333

Logo BVT opleiding advies

Trainingsbundel Leidinggeven

training Situationeel Leidinggeven
cursus Coachend Leidinggeven
cursus Conflicthantering
training Effectief Coachen Leidinggeven
opleiding Optimaal Leidinggeven
training Leidinggeven, Leiden of Lijden
training People Management
cursus Projectmanagement
training Teambuilding inclusief DiSC
training Vergadertechnieken
training Functioneringsgesprekken
training Assertief Leidinggeven
training TeamBuilding
training Onderhandelingstechniek
training Beginnend Leidinggeven
training Feedback Geven en Ontvangen
training Effectief Leidinggeven
training Leiderschap vs Leidinggeven
training Feedback Middenkader
training Resultaat Effectief
training Verzuimgesprekken
training Beoordelingsgesprekken voeren
cursus Persoonlijk ontwikkelingsplan POP
training Instructievaardigheden
cursus Ziekteverzuim management
training Teambuilding met de juiste
training DiSC Training met ONLINE DiSC
training Verandermanagement
coaching Persoonlijke Effectiviteit
cursus Efficiënt en
training Voorkomen van een Burn-Out


Werkwijze
Deze training wordt door BV&T incompany verzorgd of op een van onze locaties. Dit kan individueel als ook in groepsverband. We gaan uit van de volgende werkwijze:

 • Concrete verbeterpunten en centrale actiepunten.
 • Individueel voorgesprek met de begeleider (intake ca. 0.5 uur).
 • Zes trainingsbijeenkomsten van 2 à 3 uur (in overleg).
 • Individueel coachingsgesprek en persoonlijke evaluatie met de begeleider (ca. 1 uur).
 • Kleine groep max. 6 tot 8 deelnemers dus veel persoonlijke aandacht.
 • Eigen praktijk en praktijkopdrachten staan centraal: persoonlijk actieplan, forwarding op persoonlijk ontwikkelingsplan POP.
 • Deelnemers kunnen onderling veel discusseren met begeleider.

Leidinggeven: een vak apart
Leidinggeven, leiden of lijden. Als een onderneming optimaal gebruik wilt maken van de competenties van haar medewerkers, is het belangrijk dat medewerkers leren zelf hun oplossingen te zoeken. De leidinggevende heeft hierin een begeleidende rol en moet steeds meer op resultaat gaan sturen. Deze wijze van leidinggeven vraagt om specifieke vaardigheden en inzicht in de rol die de leidinggevende vervult.

Onze trainingen op het gebied van leidinggeven zijn gericht op het vergroten van de inzichten en vaardigheden van de leidinggevende. Hierbij kunt u denken aan het aansturen van medewerkers, overtuigen, coachen en delegeren, effectieve gesprekken voeren en doelen stellen. Deelnemers aan onze trainingen leren hun functioneren als leidinggevende handen en voeten te geven. Door de praktische opzet en werkwijze zijn zij in staat om met een beperkte tijdsinvestering optimale resultaten te behalen in het verbeteren van hun persoonlijke effectiviteit als leidinggevende.

Het programma wordt afgestemd op de actuele vragen en behoeften van u als deelnemer(s). De ervaring leert echter dat de volgende onderdelen voor veel deelnemer(s) gelden:
 • Situationeel Leidinggeven (instrueren, motiveren, coachen en delegeren).
 • Effectief beïnvloeden van individuele medewerkers en teams.
 • Leidinggeven aan projecten.
 • Effectief communiceren (correctie-, slechtnieuws- en functioneringsgesprekken).
 • Voorkeurgedrag van mensen herkennen en daarop inspelen.
 • Omgaan met weerstand, verandering en emotie.
 • Time management.
 • Kostenbeheersing, snel berekeningen maken en analyseren.
Tarief
Het tarief voor deze in-company training is qua prijsopbouw varieerent afhankelijk van aantal bijeenkomsten, aantal deelnemers en ontwikkelingskosten. Neem contact met ons op of vraag online een offerte aan, hierna nemen wij contact met u op voor een opmaat gemaakt traject. Ons telefoonnummer: 088-7744333, U kunt dus varianten kiezen tussen effectief leidinggeven, praktisch leidinggeven, aankomend leidinggeven, beginnend leidinggeven met als doel assertief leidinggeven aan uw team. U kiest hiervoor BV&T, vandaag leren, morgen toepassen! "learning by doing"