088-7744333

Logo BVT opleiding advies
Searching Didactische Vaardigheden

Uw zoek resultaat voor: Didactische Vaardigheden

Cursus Auditvaardigheden ISO 9001:2015 BVT :: In-Company Opleider

... Het uitvoeren van interne audits vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Een audit kan alleen effectief zijn als deze wordt uitgevoerd door mensen die auditing beheersen en zodoende hiermee resultaat boeken. Deze cursus leidt potentiele auditoren op. Dit kunnen bijvoorbeeld door het management aangewezen functionarissen zijn, maar ook kwaliteits- en/of milieucoordinatoren. Na voltooiing van deze cursus is de cursis...
26 training_cursus/cursus_interne_auditor/auditvaardigheden.php

Cursus Communicatievaardigheden BVT :: In-Company Opleider

... Hoe verloopt communicatie precies? Welke wetmatigheden kunnen we daarin onderscheiden? Wat is non-verbale communicatie? Hoe belangrijk is het goed waarnemen? Moet ik vooral observeren of juist onmiddellijk interpreteren? Hoe ondersteun ik mijn boodschap non-verbaal? Welke signalen zenden we naar elkaar uit? Wat is belangrijk als ik luister? Hoe vat ik het beste samen? Welk vragen moet ik stellen? Hoe kan mijn gesprekspa...
20 training_cursus/training-communicatie/communicatie-vaardigheden.php

Cursus Inwerken En Instrueren BVT :: In-Company Opleider

...In ons coachingsprogramma bespreken wij uitvoerig hoe u instructies ziet en welke tools wij kunnen aanreiken. Uit deze uitvoerige intake weten wij welke leerstof u expliciet nodig heeft om uw situatie te verbeteren. Via theoretische inleidingen worden de noodzakelijke didactische en onderwijskundige principes uitgelegd. Het leren overbrengen van kennis en vaardigheden vindt plaats door middel van diverse werkvormen. Voorbeelden van deze werkvormen zijn: instructie- en overdrachtstechnieken, samenwerkingsvormen en spelvormen. Daarbij ontvangt u tijdens deze cursus veel praktijkvoorbeelden van onze docent. Onderwerpen De Definitie Van Leren; Het Leerproces Bij VolwassenenHet Leerprobleem ~ OplossingsprocesLeerdoelen FormulerenOrdenen Van LeerdoelenEigen TrainingsstijlEvalueren Of Uw Doel Bereikt IsPersoonlijk Actie...
24 training_cursus/instructievaardigheden/cursus-instructievaardigheden.php

Cursus Leermeester BVT :: In-Company Opleider

... leerling. U leert in deze training niet alleen vaktechnieken, maar ook persoonlijke begeleiding. In deze training leert u vaardigheden ter ondersteuning voor het uitvoeren van deze belangrijke taak. Onderwerpen Ontwerpen Van Leerdoelen, BegeleidingcyclusDidactische VaardighedenCoachingsvaardighedenLeermotivatie Van LeerlingenZelfstandig Leren Bij LeerlingenBeoordeling En Objectief Handelen. Resultaten In deze training worden verschillende vaardigheden en technieken gehanteerd, waarbij de vaardigheden worden geoefend. Zo leert u: Een opleidingsplan te ontwikkelen; Beoordeling en planmatige-aanpaken; De leerling/medewerker te beoordelen; De leerling/medewerker inzicht te geven; Effectief omgaan met dilemma`s. Aansluitend op alle niveaus Iedereen leert anders en niet iedereen heeft hetzelfde leerniveau. BV&T tr...
138 training_cursus/training-leermeester-mentoren-training/training-leermeester-mentoren-training.php

Cursus Engels Voor Beginners BVT :: In-Company Opleider

... In de cursus Engels komen punten naar voren ~zoals handige zinnen en uitdrukkingen~, die u kunt gebruiken om met succes te communiceren in een zakelijke omgeving. Deze effectieve cursus gaat in op communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden heeft u nodig als u bijv. gaat telefoneren, zakelijke gesprekken wilt voeren, danwel bezoek wilt ontvangen. Bovendien leert u een aantal basisvaardigheden in schrijfvaardigheid. I...
61 training_cursus/taaltraining/engels_voor_beginners.php

Cursus Frans Voor Gevorderden BVT :: In-Company Opleider

... In de cursus Frans komen punten naar voren ~zoals handige zinnen en uitdrukkingen~, die u kunt gebruiken om met succes te communiceren in een zakelijke omgeving. Deze effectieve cursus gaat in op communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden heeft u nodig als u bijv. gaat telefoneren, zakelijke gesprekken wilt voeren, danwel bezoek wilt ontvangen. Bovendien leert u een aantal basisvaardigheden in schrijfvaardigheid. In...
129 training_cursus/cursus-frans-gevorderden/franse-cursus.php

Cursus Duits Voor Gevorderden BVT :: In-Company Opleider

... In de cursus Duits komen punten naar voren ~zoals handige zinnen en uitdrukkingen~, die u kunt gebruiken om met succes te communiceren in een zakelijke omgeving. Deze effectieve cursus gaat in op communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden heeft u nodig als u bijvoorbeeld gaat telefoneren, zakelijke gesprekken wilt voeren, dan wel bezoek wilt ontvangen. Bovendien leert u een aantal basisvaardigheden in schrijfvaardig...
64 training_cursus/cursus-duits-talen-duits-gevorderd/cursus-duits-voor-gevorderden.php

Cursus Frans Voor Beginners BVT :: In-Company Opleider

... In de cursus Frans komen punten naar voren ~zoals handige zinnen en uitdrukkingen~, die u kunt gebruiken om met succes te communiceren in een zakelijke omgeving. Deze effectieve cursus gaat in op communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden heeft u nodig als u bijv. gaat telefoneren, zakelijke gesprekken wilt voeren, danwel bezoek wilt ontvangen. Bovendien leert u een aantal basisvaardigheden in schrijfvaardigheid. In...
128 training_cursus/cursus-frans-voor-beginners/basiscursus-frans.php

Cursus Russisch Voor Beginners BVT :: In-Company Opleider

... In de cursus Russisch komen punten naar voren ~zoals handige zinnen en uitdrukkingen~, die u kunt gebruiken om met succes te communiceren in een zakelijke omgeving. Deze effectieve cursus gaat in op communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden heeft u nodig als u bijv. gaat telefoneren, zakelijke gesprekken wilt voeren, danwel bezoek wilt ontvangen. Bovendien leert u een aantal basisvaardigheden in schrijfvaardigheid....
67 training_cursus/russische_cursus/russisch_voor_beginners.php

Cursus Succesvol Verkopen BVT :: In-Company Opleider

... Een verkoper binnen- of buitendienst dient over veel praktische kennis en uitstekende commerciele, communicatieve vaardigheden te beschikken. Tijdens deze zeer praktijkgerichte verkooptraining verwerft u de juiste kennis en de vereiste vaardigheden om op een inspirerende wijze uw product op de markt te zetten. Kennis en vaardigheden worden in deze training op zeer uitdagende en inspirerende manier gecombineerd. Het gaat...
58 training_cursus/verkoop_training/succes-vol-verkopen-praktijk_gericht.php

Cursus Duits Voor Beginners BVT :: In-Company Opleider

... In de cursus Duits komen punten naar voren ~zoals handige zinnen en uitdrukkingen~, die u kunt gebruiken om met succes te communiceren in een zakelijke omgeving. Deze effectieve cursus gaat in op communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden heeft u nodig als u bijvoorbeeld gaat telefoneren, zakelijke gesprekken wilt voeren, dan wel bezoek wilt ontvangen. Bovendien leert u een aantal basisvaardigheden in schrijfvaardig...
63 training_cursus/begin_cursus_duits/duits_voor_beginners.php

Cursus Spaans Voor Beginners BVT :: In-Company Opleider

... In de cursus Spaans komen punten naar voren ~zoals handige zinnen en uitdrukkingen~, die u kunt gebruiken om met succes te communiceren in een zakelijke omgeving. Deze effectieve cursus gaat in op communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden heeft u nodig als u bijv. gaat telefoneren, zakelijke gesprekken wilt voeren, danwel bezoek wilt ontvangen. Bovendien leert u een aantal basisvaardigheden in schrijfvaardigheid. I...
65 training_cursus/cursus-spaans/spaans-voor-beginners.php

Cursus Mentor Opleiding BVT :: In-Company Opleider

... In deze doelgerichte en slagvaardige training kijken we graag mee waar de competenties en vaardigheden in de training komen te liggen. De interactie en didactische sturing staan voorop. De aankomende coach heeft naar ons idee al veel in eigen huis, deze kennis gaan wij borgen. De andere tools kunnen hierin bijdragen, waardoor de effectiviteit gegarandeerd wordt. Onderwerpen Leren En Opleiden In Uw Organisatie, Didactisc...
70 training_cursus/train-de-trainer/train-de-trainer.php

Cursus Mentorentraining BVT :: In-Company Opleider

... In deze doelgerichte en slagvaardige training kijken we graag mee waar de competenties en vaardigheden in de training komen te liggen. De interactie en didactische sturing staat voorop. De aankomende coach heeft naar ons idee al veel kennis in huis. Deze kennis gaan wij borgen. De andere tools kunnen hierin bijdragen, waardoor de effectiviteit gegarandeerd wordt. Onderwerpen Leren En Opleiden In Uw Organisatie; Didactis...
36 training_cursus/mentoren-training/mentor-training.php

Cursus Effectief Coachen Leidinggeven BVT :: In-Company Opleider

... In deze doelgerichte en slagvaardige training kijken we graag mee waar de competenties en vaardigheden in de training komen te liggen. De interactie en didactische sturing staan voorop. De aankomende coach heeft naar ons idee al veel in eigen huis en wij gaan deze kennis borgen. De andere tools kunnen hierin bijdragen waardoor de effectiviteit gegarandeerd wordt. Onderwerpen Leren En Opleiden In Uw Organisatie; Didactis...
18 training_cursus/effectief-coachen/effectief-coachen.php

Page generated in 0.0886 seconds.