088-7744333

Logo BVT opleiding advies
Searching Didactische Vaardigheden

Uw zoek resultaat voor: Didactische Vaardigheden

Cursus Didactische Vaardigheden In-Company ook voor Groepstraingen

... Van vakspecialist naar opleider: didactische vaardigheden. Bent u trainer of wilt u trainer worden? Gaat u voor uw eigen organisatie of misschien voor andere organisaties trainingen verzorgen, maar heeft u het gevoel nog kennis en vaardigheden tekort te komen? Hoe kunt u ervoor zorgen dat de stof helder overkomt en het geleerde beklijft bij uw cursisten. Hoe kunt u de leerdoelen bereiken? Hoe weet u dat uw cursisten hun...
184 training_cursus/didactische-vaardigheden/didactiek-didactische-vaardigheden.php

Cursus Auditvaardigheden ISO 9001:2015 In-Company ook voor Groepstraingen

... Het uitvoeren van interne audits vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Een audit kan alleen effectief zijn als deze wordt uitgevoerd door mensen die auditing beheersen en zodoende hiermee resultaat boeken. Deze cursus leidt potentiele auditoren op. Dit kunnen bijvoorbeeld door het management aangewezen functionarissen zijn, maar ook kwaliteits- en/of milieucoordinatoren. Na voltooiing van deze cursus is de cursis...
26 training_cursus/cursus_interne_auditor/auditvaardigheden.php

Cursus Studievaardigheden Techniek In-Company ook voor Groepstraingen

... Volgt u een cursus of opleiding en dreigt uw studietijd langer te worden dan verwacht? Of volgt u een opleiding en kost deze meer tijd dan was voorzien? Of ziet u er tegen op om weer te gaan leren? Dit kunnen voor u, en mogelijk ook voor uw leidinggevende, punten zijn van zorg. U bent gemotiveerd om een opleiding te (gaan) volgen, maar weet niet altijd goed hoe u dit aan gaat pakken. Met de juiste studievaardigheden lee...
222 training_cursus/cursus-studievaardigheden/studie-begeleiding.php

Cursus Adviesvaardigheden In-Company ook voor Groepstraingen

... Een trainer balanceert op het scherpst van de snede. Er worden duidelijk spijkers met koppen geslagen! Van u wordt een deskundig advies verwacht richting de klant, maar ook dat uw adviezen in overeenstemming zijn met de belangen van belanghebbenden. Om succesvol te zijn als adviseur zult u vanaf het begin een goede samenwerkingsrelatie opbouwen. Hoe wint u het vertrouwen en hoe gaat u om met de verschillende belangen? W...
217 training_cursus/training-advies-vaardigheden/cursus-adviseren.php

Cursus Instructievaardigheden In-Company ook voor Groepstraingen

... Bij deze praktijktrainigen werken we altijd vanuit een didactisch oogpunt als ook contextuele visie, waarbij de begeleider de leerling of medewerker benadert in zijn context zonder randvoorwaarden. De eigen persoonlijke ontwikkeling van de cursist in relatie met zijn professionele ontwikkeling is een belangrijk leerpunt. Onderwerpen Gedrag En Houdingsaspecten CommunicatiestijlenFeedbackReferentiekader En AannamesGesprek...
265 training_cursus/mentoren-training/training-instructievaardigheden.php

Cursus Communicatievaardigheden In-Company ook voor Groepstraingen

... Hoe verloopt communicatie precies? Welke wetmatigheden kunnen we daarin onderscheiden? Wat is non-verbale communicatie? Hoe belangrijk is het goed waarnemen? Moet ik vooral observeren of juist onmiddellijk interpreteren? Hoe ondersteun ik mijn boodschap non-verbaal? Welke signalen zenden we naar elkaar uit? Wat is belangrijk als ik luister? Hoe vat ik het beste samen? Welk vragen moet ik stellen? Hoe kan mijn gesprekspa...
20 training_cursus/training-communicatie/communicatie-vaardigheden.php

Cursus Verkoop En Acquisitie In-Company ook voor Groepstraingen

... In de training verdiept / verbetert u uw commerciele en communicatieve vaardigheden. U leert hoe u een salesgesprek systematisch resultaatgericht aanpakt en hoe u volgens een professionele structuur kunt werken. U leert welke vaardigheden het verschil maken tussen een mislukt en een geslaagd verkoopgesprek. Onderwerpen Het Verkoopmodel En Gesprekstechnieken, Effectief KlantencontactVerkoopkansenWeerstandDemonstreren En ...
162 training_cursus/training_verkoopvaardigheden/commerciele_training.php

Cursus Inwerken En Instrueren In-Company ook voor Groepstraingen

...achingsprogramma bespreken wij uitvoerig hoe u instructies ziet en welke tools wij kunnen aanreiken. Uit deze uitvoerige intake weten wij welke leerstof u expliciet nodig heeft om uw situatie te verbeteren. Via theoretische inleidingen worden de noodzakelijke didactische en onderwijskundige principes uitgelegd. Het leren overbrengen van kennis en vaardigheden vindt plaats door middel van diverse werkvormen. Voorbeelden van deze werkvormen zijn: instructie- en overdrachtstechnieken, samenwerkingsvormen en spelvormen. Daarbij ontvangt u tijdens deze cursus veel praktijkvoorbeelden van onze docent. Onderwerpen De Definitie Van Leren; Het Leerproces Bij VolwassenenHet Leerprobleem ~ OplossingsprocesLeerdoelen FormulerenOrdenen Van LeerdoelenEigen TrainingsstijlEvalueren Of Uw Doel Bereikt IsPersoonlijk Actieplan, Do`...
24 training_cursus/instructievaardigheden/cursus-instructievaardigheden.php

Cursus Leermeester In-Company ook voor Groepstraingen

.... U leert in deze training niet alleen vaktechnieken, maar ook persoonlijke begeleiding. In deze training leert u vaardigheden ter ondersteuning voor het uitvoeren van deze belangrijke taak. Onderwerpen Ontwerpen Van Leerdoelen, BegeleidingcyclusDidactische VaardighedenCoachingsvaardighedenLeermotivatie Van LeerlingenZelfstandig Leren Bij LeerlingenBeoordeling En Objectief Handelen. Resultaten In deze training worden verschillende vaardigheden en technieken gehanteerd, waarbij de vaardigheden worden geoefend. Zo leert u: Een opleidingsplan te ontwikkelen; Beoordeling en planmatige-aanpaken; De leerling/medewerker te beoordelen; De leerling/medewerker inzicht te geven; Effectief omgaan met dilemma`s. Aansluitend op alle niveaus Iedereen leert anders en niet iedereen heeft hetzelfde leerniveau. BV&T trainers we...
138 training_cursus/training-leermeester-mentoren-training/training-leermeester-mentoren-training.php

Cursus Succesvol Verkopen In-Company ook voor Groepstraingen

... Een verkoper binnen- of buitendienst dient over veel praktische kennis en uitstekende commerciele, communicatieve vaardigheden te beschikken. Tijdens deze zeer praktijkgerichte verkooptraining verwerft u de juiste kennis en de vereiste vaardigheden om op een inspirerende wijze uw product op de markt te zetten. Kennis en vaardigheden worden in deze training op zeer uitdagende en inspirerende manier gecombineerd. Het gaat...
58 training_cursus/verkoop_training/succes-vol-verkopen-praktijk_gericht.php

Cursus Frans Voor Gevorderden In-Company ook voor Groepstraingen

... In de cursus Frans komen punten naar voren ~zoals handige zinnen en uitdrukkingen~, die u kunt gebruiken om met succes te communiceren in een zakelijke omgeving. Deze effectieve cursus gaat in op communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden heeft u nodig als u bijv. gaat telefoneren, zakelijke gesprekken wilt voeren, danwel bezoek wilt ontvangen. Bovendien leert u een aantal basisvaardigheden in schrijfvaardigheid. In...
129 training_cursus/cursus-frans-gevorderden/franse-cursus.php

Cursus Frans Voor Beginners In-Company ook voor Groepstraingen

... In de cursus Frans komen punten naar voren ~zoals handige zinnen en uitdrukkingen~, die u kunt gebruiken om met succes te communiceren in een zakelijke omgeving. Deze effectieve cursus gaat in op communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden heeft u nodig als u bijv. gaat telefoneren, zakelijke gesprekken wilt voeren, danwel bezoek wilt ontvangen. Bovendien leert u een aantal basisvaardigheden in schrijfvaardigheid. In...
128 training_cursus/cursus-frans-voor-beginners/basiscursus-frans.php

Cursus Italiaans Voor Beginners In-Company ook voor Groepstraingen

...s voor u. Met de cursus Italiaans voor beginners leert u namelijk handige zinnen en uitdrukkingen in het Italiaans die u kunt gebruiken om met succes te communiceren in een zakelijke omgeving. Deze effectieve cursus is met name gericht op de communicatieve vaardigheden. Dit houdt in dat u met deze cursus bijvoorbeeld leert hoe u gesprekken in het Italiaans moet voeren of hoe u e-mails of brieven schrijft in het Italiaans. In deze praktijkgerichte cursus verbetert u uw zakelijk Italiaans op een zeer effectieve wijze. U leert de taal snel en efficient. Onderwerpen Vaardighedentoets; Organisatie DoelstellingSprekenLuistervaardigheidItaliaanse GrammaticaSchrijfvaardigheid. Resultaten Daarbij spreekt u met meer zelfvertrouwen Italiaans en beheerst de basisvaardigheden van de Italiaanse taal. U heeft geleerd om de taal...
246 training_cursus/cursus-italiaans-voor-beginners/italiaans-basiscursus.php

Cursus Spaans Voor Beginners In-Company ook voor Groepstraingen

... In de cursus Spaans komen punten naar voren ~zoals handige zinnen en uitdrukkingen~, die u kunt gebruiken om met succes te communiceren in een zakelijke omgeving. Deze effectieve cursus gaat in op communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden heeft u nodig als u bijv. gaat telefoneren, zakelijke gesprekken wilt voeren, danwel bezoek wilt ontvangen. Bovendien leert u een aantal basisvaardigheden in schrijfvaardigheid. I...
65 training_cursus/cursus-spaans/spaans-voor-beginners.php

Cursus Duits Voor Gevorderden In-Company ook voor Groepstraingen

... In de cursus Duits komen punten naar voren ~zoals handige zinnen en uitdrukkingen~, die u kunt gebruiken om met succes te communiceren in een zakelijke omgeving. Deze effectieve cursus gaat in op communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden heeft u nodig als u bijvoorbeeld gaat telefoneren, zakelijke gesprekken wilt voeren, dan wel bezoek wilt ontvangen. Bovendien leert u een aantal basisvaardigheden in schrijfvaardig...
64 training_cursus/cursus-duits-talen-duits-gevorderd/cursus-duits-voor-gevorderden.php

Page generated in 0.1351 seconds.