088-7744333

Logo BVT opleiding advies

Informatie over uw ingekochte trainingen, coaching en begeleiding

Wat wordt er verstaan onder een incompany training of cursus?

Bij BV&T worden alle trainingen en cursussen incompany gegeven. Dit houdt in dat onze docent of trainer naar uw organisatie komt om de training of cursus te verzorgen. Met onze incompany trainingen en cursussen kunt u uw medewerkers in groepen een traject aanbieden. Iedereen leert daardoor hetzelfde en het effect in uw organisatie is meteen merkbaar.

Onze incompany trainingen en cursussen richten zich op herkenbare werksituaties en problemen. Daarbij is ons aanbod modulair opgezet. Elke module van één dagdeel vormt een afgerond geheel en kan zelfstandig worden gevolgd. De modulen van ons totale aanbod sluiten goed op elkaar aan zonder dat er sprake is van een overlapping. Afhankelijk van wat u in gedachten heeft kunt u voor één trainingsdag kiezen of voor een op uw situatie afgestemd traject bestaande uit meerdere modulen. De trainingsmodulen van BV&T zijn sterk toepassingsgericht. De theorie zal met oefeningen en rollenspellen worden afgewisseld. Een bijkomend voordeel van een incompany training of cursus is dat u zelf de locatie bepaalt en zelf de groep kunt samenstellen. Daarbij zal onze docent of trainer naar uw locatie toekomen, zodat u zelf een minimum aan reistijd en reiskosten kwijt bent. Voor elk traject geldt een adviesgrootte van acht deelnemers, en voor workshops geldt een adviesgrootte van maximaal twaalf deelnemers per groep.

Wat wordt er bedoeld met maatwerk?

Alle trainingen en cursussen die u bij BV&T aanvraagt zullen op maat gemaakt worden. Dit houdt in dat u als opdrachtgever bepaalt wat de inhoud van de training of cursus wordt en dat de training of cursus zo ingericht zal worden dat deze op uw organisatie aansluit. Daarnaast is het ook mogelijk om trainingen of cursussen met elkaar te combineren.

Hoe verloopt een incompany training of cursus bij BV&T?

Voordat de training of cursus verzorgd zal worden, zal er eerst een intakegesprek met u plaatsvinden. Dit intakegesprek is geheel vrijblijvend. In het intakegesprek kunt u aangeven wat de wensen van uw organisatie zijn. Afhankelijk van uw locatie vindt de intake plaats in Zwolle, Assen of op een andere locatie. Bij sommige organisaties past een telefonische of schriftelijke intake echter beter. Vooraf aan het intakegesprek zult u de benodigde documenten van ons ontvangen om uw doelstelling voor dit traject uiteen te zetten. U kunt ervoor kiezen om de doelstellingen voor het traject zelf in te vullen of om elke deelnemer zelf een doelstellingsformulier te laten invullen.

Nadat u uw intakegesprek heeft gehad en uw leerdoelen en motivatie hebt besproken, zal u het trainingsmateriaal voor de training of cursus ontvangen. In veel gevallen krijgt u of uw groep een voorbereidende opdracht voor de eerste bijeenkomst. Dit is een vragenlijst waarin wij uw situatie vastleggen. Tijdens de bijeenkomsten zullen de deelnemers ingaan op de theorie en dit afwisselen met oefeningen en rollenspellen. Om u als opdrachtgever up-to-date te houden over het verloop van de training of cursus wordt er met u contact opgenomen wanneer dit nodig is. U kunt er ook voor kiezen om een tussenevaluatie te houden om te kijken hoe de training of cursus verloopt en om te kijken of er iets in het lesprogramma aangepast moet worden.

Wanneer de deelnemers de training of cursus hebben afgerond, krijgen zij een evaluatieformulier. Hierin kunnen zij aangeven wat zij van de training of cursus vonden, wat zij van de begeleiding van de docent of trainer vonden, en wordt er gemeten in hoeverre hun doelstellingen zijn behaald. Na afloop zult u als opdrachtgever een eindevaluatierapport ontvangen waar deze bevindingen in terug komen. U kunt dan gemakkelijk inzien of de doelstelling van uw organisatie is bereikt.

Kies voor een maatwerktraining

Wanneer u een training of cursus bij BV&T opleiding & advies aanvraagt, zal deze op maat gemaakt worden. Dit betekent dat de inhoud van de training of cursus op uw vraagstuk afgestemd zal worden. Daarnaast wordt de planning van de training of cursus ook afgestemd op uw agenda. U bepaalt zelf waar en wanneer de training of cursus zal plaatsvinden. Bovendien zullen wij ons verdiepen in uw organisatie en vraagstuk. Op deze manier proberen wij bij te dragen aan een positieve ontwikkeling van uw organisatie en kunnen wij de inhoud van de training of cursus zoveel mogelijk afstemmen op uw praktijksituatie. Bij BV&T kunt u een leertraject verwachten dat afgestemd is op uw organisatie en zowel individueel-, team- als organisatiebelang zal samenbrengen.

 • Trajecten op basis van maatwerk
 • Luisteren naar u als opdrachtgever
 • Sales in de verkoop moet ook maatwerk kunnen leveren
 • Samenwerken, begeleiden en beïnvloeden
 • Ontwikkeling van succesvolle maatwerkopleidingen
Interim management

Interim Management is the short-term assignment of a highly experienced senior manager to handle a period of expansion, transition, crisis or change within an organization. In this situation, a permanent role may be unnecessary or there may be nobody internally suitable or available to take up the position in question on short notice. When your company needs their services, BVT opleidingen. swiftly introduces you to the right Senior Interim Managers.

Benefits the Interim Managers we represent offer to your organization include:

 • Available when you need them
 • Ready to start with a minimum of formalities
 • Ample experience to efficiently address your business needs
 • No impact on the headcount of your team
 • High cost-efficiency
 • Tangible results in a short timeframe
 • Knowledge transfer to your organization
 • An unbiased, fresh perspective

At BVT opleidingen. we represent Interim Managers who have extensive experience in the following functions and domains:

 • CEO/General Management
 • Operational Management
 • Project and Program management
 • Finance
 • Human Resources
 • ICT
 • Legal support
 • Operations
 • Production
 • Sales and Marketing
 • Supply Chain

150 verschillende opleidingen
Coderen, beeldvorming, decoderen en interpretatie

Als twee mensen samen in een huiskamer zitten en de één is een boek aan het lezen, terwijl de ander naar de t.v. zit te kijken, is er toch sprake van communicatie tussen beiden. In het dagelijks leven verstaan we dit hier meestal niet onder. Als we over communicatie spreken, bedoelen we gewoonlijk de bewuste informatie-overdracht. Hierbij is het de bedoeling, dat een boodschap die de zender (bewust) aan de ontvanger overdraagt, door hem ook begrepen wordt. Om de informatie die de zender wil overdragen zo goed mogelijk bij de ontvanger over te kunnen brengen, zal de zender zich in de situatie (begripsvermogen, emotionele toestand, eerdere ervaringen en dergelijke) van de ontvanger moeten verplaatsen. Dit noemt men de fase van de beeldvorming. Hier gaat het nog steeds om de gedachten van de zender.

In-Company Trainingen en Opleidingen.

U kunt online uw informatie downloaden of (offerte) aanvragen. Tijdens deze aanvraag vragen wij ook naar uw doelstelling. Indien nodig zullen wij u benaderen voor een oriënterend gesprek, waarin uw vraag nader wordt besproken. Na deze fase zullen de uitkomsten worden opgenomen in het doelstellingsformulier. De aanpak en agenda voor de uitvoering en implementatie van het trainingstraject wordt met de trainer / docent afgestemd. Om een optimaal resultaat te kunnen bewerkstelligen wordt er tussentijds met u als opdrachtgever geëvalueerd. Hierbij is open communicatie en transparantheid van zeer groot belang. Tot slot zullen aan het eind van het traject evaluatiegesprekken plaatsvinden met de opdrachtgever en kunnen er eventueel aanvullende afspraken worden gemaakt om de resultaten te waarborgen door bijvoorbeeld coaching on-the-job, terugkomdagen, aanvullende trainingen en intervisie.

Planning: Opleiding Leidinggeven (Situationeel).

Als een onderneming optimaal gebruik wil maken van de competenties van haar medewerkers, dan is het belangrijk dat medewerkers leren zelf hun oplossingen te zoeken. De leidinggevende heeft hierin een begeleidende rol en moet steeds meer op resultaat gaan sturen. Deze wijze van leidinggeven vraagt om specifieke vaardigheden en inzicht in de rol die de leidinggevende vervult.

Onze training Effectief Leidinggeven is gericht op het vergroten van de inzichten en vooral vaardigheden van de leidinggevende: medewerkers aansturen, overtuigen, coachen, delegeren. Effectieve gesprekken voeren en doelen stellen. Deelnemers aan deze training leren hun functioneren als leidinggevende handen en voeten te geven. Door de praktische opzet en werkwijze zijn cursisten in staat om met beperkte tijdsinvestering optimale resultaten te behalen in het verbeteren van hun persoonlijke effectiviteit als leidinggevende.

Opsomming: Leiderschap, begeleider...

Het programma wordt afgestemd op de actuele vragen en behoeften van u als deelnemer(s). De ervaring leert echter dat de volgende onderdelen voor veel deelnemer(s) gelden:

 • Situationeel Leidinggeven (instrueren, motiveren, coachen en delegeren).
 • Effectief beïnvloeden van individuele medewerkers en teams.
 • Leidinggeven aan projecten.
 • Effectief communiceren (correctie-, slechtnieuws- en functioneringsgesprekken).
 • Voorkeurgedrag van mensen herkennen en daarop inspelen.
 • Omgaan met weerstand, verandering en emotie.
 • Time management.
 • Kostenbeheersing, snel berekeningen maken, analyseren.

Opleidingswerkwijze

Deze training cursus wordt door BV&T in-company verzorgd of op een van onze locaties. Dit kan individueel als ook in groepsverband. We gaan uit van de volgende werkwijze:

 • Concrete verbeterpunten en centrale actiespunten.
 • Trainingslocatie van BV&T of in uw organisatie.
 • Individueel voorgesprek met de begeleider (intake ca. 0.5 uur).
 • 6 trainings bijeenkomsten van 2 tot 6 uur.
 • Individueel coachingsgesprek en persoonlijke evaluatie met de begeleider (ca. 1 uur).
 • Kleine groep dus veel persoonlijke aandacht.
 • Eigen praktijk en praktijkopdrachten staan centraal: persoonlijk actieplan, forwarding op persoonlijk ontwikkelingsplan POP.
 • Deelnemers kunnen onderling veel discusseren met begeleider.
Opleiding Presenteren

Incompany communicatietraining

Als je op internet met behulp van de zoekmachine zoekt naar het woord communicatie, dan word je scherm gevuld met verwijzingen naar websites over computers en telefonie. We zijn bijna vergeten waar het bij communicatie om gaat: het contact en de interactie tussen mensen. Hierbij kan natuurlijk gebruik worden gemaakt van hulpmiddelen, zoals een telefoon, een computer of een fax. Meestal gaat het dan over de communicatie over grotere afstand, maar het kan ook om het contact met een collega in de naastliggende kamer gaan.

Op korte afstand, dat wil zeggen als we met iemand in direct contact zijn, maken we meestal geen gebruik van hulpmiddelen. We communiceren dan door middel van spraak en lichaamstaal. In de communicatietheorie wordt gebruik gemaakt van dezelfde begrippen voor het beschrijven van alle vormen van communicatie, zowel met, als zonder gebruik van hulpmiddelen.

Consultancy in Maatwerk Cursussen en Opleidingen.

Er wordt altijd gekozen voor een manier voor het overbrengen van de boodschap. Dit kan bijvoorbeeld door middel van schrift, woorden of gebaren. Het medium waarvan gebruik wordt gemaakt bij het overbrengen van de boodschap noemt men het kanaal. Er zijn zintuiglijke kanalen zoals gezicht, gehoor, gevoel, geur en smaak, mechanische kanalen zoals pen of typemachine (bestaat die nog?) en elektronische kanalen zoals radio, telefoon en computer.

 • Survey design and execution (invite respondents, collect results, analyze, report)
 • Phone or in-person interviews of customers, employees, executives, business owners, industry experts, etc.
 • Focus groups, roundtables, and executive forums
 • Market opportunity assessments (evaluate the potential for your ideas, products, services, or processes)
 • Competitor analysis / competitive intelligence studies
 • Blue sky" sessions on product / application / market possibilities, particularly in the area of technology commercialization
Communicatie Kanalen in de Sales Marketing

Of de boodschap inderdaad bij de ander over komt, is afhankelijk van verschillende factoren. Zo is het belangrijk dat de zender iets weet of veronderstelt over de geschiedenis en de achtergrond van de ontvanger. Als ik in Engeland op vakantie ga, is het vrij naïef om de weg te vragen in het Nederlands. De kans dat de ander mij verstaat is dan klein. Maar ook de codes in lichaamstaal verschillen tussen (sub-)culturen. Desmond Morris beschrijft in 'de aangeklede aap' een tragisch voorval waarbij een eenvoudige wenk met de hand: 'kom hier' verkeerd werd begrepen door mensen uit een andere cultuur. Noord-Europeanen wenken anders dan Zuid-Europeanen. In het noorden wordt met de handpalm naar boven gewenkt en in het zuiden wordt dit met de palm naar beneden gedaan. Morris noemt hier het voorbeeld van twee Noord-Europese mannen die aan het zwemmen waren in zee en het handgebaar van enkele gewapende militairen verkeerd begrepen. De militairen wenkten dat ze moesten komen terwijl zij begrepen dat ze weg moesten gaan. De militairen schoten hen toen dood omdat zij hen voor spionnen aanzagen. Een tragisch voorbeeld van miscommunicatie door een verschillend referentiekader.

 • market opportunities
 • existing customers
 • prospects
 • competitors
 • employees
 • industry trends
 • environmental or regulatory risks
Boodschap, Incompany Cursus Begeleiding
Ruis moet worden voorkomen

Er kan in de communicatie tussen mensen nog veel meer mis gaan. Als iemand jou iets vertelt in een lawaaierige discotheek, is de kans groot dat je delen van zijn verhaal mist. Als iemand mij met een handgebaar uitnodigt om plaats te nemen, is het waarschijnlijk dat deze boodschap mij ontgaat als hij hierdoor een blad met theekopjes uit zijn handen laat vallen. De externe factoren die de ontvanger afleiden en daardoor de communicatie verstoren wordt externe ruis genoemd. Zo kan een benauwde en broeierige collegezaal de aandacht van de student doen verslappen. De docent doet er goed aan om zoveel mogelijk ruis in zijn overdracht te beperken, in dit geval door een raampje open te zetten. Ruis kan ook optreden doordat er iets niet goed is met de communicatiekanalen, bijvoorbeeld een stoornis in één van de zintuigen, een krakende telefoonlijn of een onduidelijk handschrift van de zender. Het juiste begrip van de overgebrachte informatie kan ook worden belemmerd door interne factoren bij de ontvanger. Dit wordt interne ruis genoemd. De ontvanger kan bijvoorbeeld onjuiste verwachtingen hebben met betrekking tot de boodschap, geëmotioneerd zijn of te weinig voorkennis hebben over het onderwerp. Hij kan ook afgeleid zijn door zijn eigen gedachten.

De Beste Communicatie Opleiding bij BV&T
De hoogste opleidingen voor in-house trainingen, cursussen vind u bij BV&T

Voor de zender van de boodschap is het belangrijk om te weten of de boodschap aangekomen is bij de ontvanger, zoals hij het heeft bedoeld. Dit kan hij te weten komen door een reactie van de ontvanger. Als de ontvanger naar hem kijkt en knikt, mag hij aannemen dat de ontvanger luistert. Maar om te weten of de ontvanger werkelijk heeft begrepen wat hij heeft willen overbrengen, zou hij bijvoorbeeld kunnen vragen of de ontvanger in zijn eigen woorden de boodschap wil herhalen. Als er reactie wordt gegeven op de boodschap spreekt men over terugkoppeling of feedback. We kunnen onderscheid maken tussen verbale en non-verbale feedback. Non-verbale feedback is bijvoorbeeld een frons, een klap met een vuist op tafel, of een diepe zucht bij het horen van een vervelende mededeling. De zender kan hierdoor weten dat de lading van zijn boodschap is overgekomen. Feedback kan zowel bewust als onbewust worden gegeven. Als je mij een e-mailtje stuurt over de inhoud van deze website dan is dat bewuste feedback. Onbewuste feedback is bijvoorbeeld dat ik aan de teller op mijn site kan zien hoeveel bezoekers er zijn geweest. Ook wanneer deze pagina gelinkt wordt door andere sites, kan ik hieruit concluderen dat de inhoud gewaardeerd wordt. Maar vergeet niet dat geen reactie ook een reactie is. Als niemand reageert op deze site, kan ik me daar ook vragen bij stellen.

Maatwerk bij IN-Company Opleidingen

Mensen kunnen verrast zijn wanneer je hen aanspreekt op de betrekkingaspecten van de communicatie en je bijvoorbeeld iets over hun gezichtsuitdrukking zegt in plaats van over de inhoud van hun boodschap. Toch is metacommuniceren binnen een relatie heel belangrijk om bedoelingen en verhoudingen duidelijk te krijgen. Sommige mensen verstaan echter de kunst om de communicatie juist te verstoren door op de verkeerde momenten te metacommuniceren. Als het over de inhoud zou moeten gaan, geven ze een antwoord op betrekkingsniveau. En als ze aangesproken worden op hun manier van communiceren refereren ze naar het belang van de inhoud. Als een collega hen aanspreekt op fouten in hun werk, formuleren ze een antwoord waarin ze de niet zo goede relatie met de collega beschrijven. Als de collega hen vervolgens aanspreekt op hun manier van communiceren, noemen ze een inhoudelijk, maar totaal niet met het onderwerp te maken hebbend voorbeeld over het functioneren van de collega.

Het is goed om behalve de inhoud, ook de betrekkingsaspecten van de communicatie duidelijk te krijgen. Hiertoe is het nodig om de ander aan te spreken op, of te bevragen over zijn manier van communiceren. We spreken dan niet over de inhoud van de boodschap, maar over de achterliggende betekenis daarvan en over de relationele kant. We communiceren dus over de communicatie. Dit wordt metacommunicatie genoemd: 'Je zegt wel dat het je niet uitmaakt dat onze afspraak niet doorgaat, maar ik bemerk aan je gezicht en aan je stem dat je teleurgesteld bent, is dat zo?' Vaak wordt de inhoud van een boodschap weergegeven in woorden en wordt de betrekking duidelijk gemaakt door middel van lichaamstaal.