088-7744333

Logo BVT opleiding advies
Searching training Leidinggeven, Leiden of Lijden

Uw zoek resultaat voor: training Leidinggeven, Leiden of Lijden

Cursus Leidinggeven, Leiden Of Lijden BVT :: In-Company Opleider

... Welke vaardigheden heeft u nodig om op succesvolle wijze leiding te geven aan een team? Door steeds veranderende omstandigheden dient u in staat te zijn zodanig te handelen, dat uw afdeling, organisatie en persoonlijke doelstellingen op doelmatige wijze en in goede harmonie met uw eigen medewerkers gerealiseerd worden. In deze gerichte training komen dan ook de volgende vragen aan de orde. Hoe formuleert u uw doelstellingen? Hoe stelt...
87 training_cursus/training-leidinggeven-cursus-leidinggeven/cursus-of-training-leidinggeven.php

Cursus Instructievaardigheden BVT :: In-Company Opleider

...eferentiekader En AannamesGesprekstechniekenCoachingsvaardighedenLeertheorie En LeerstijlenEvaluatie En BeoordelingPersoonlijke Doelen Tips En Trucks Resultaten Deze training stelt de ervaren leer-werkbegeleider in staat om nieuwe leerlingen of medewerker optimaal te begeleiden in hun werk. Met de bestaande soms jarenlange praktijkervaring als onderlegger biedt deze training mogelijkheden om de bestaande competenties te onderhouden of uit te breiden. Op die manier wordt het mogelijk het begeleidingsproces van de medewerker optimaal vorm te geven. Het interactieve karakter van de training geeft volop ruimte voor het uitwisselen van ervaringen met collega`s uit het werkveld. Aansluitend op alle niveaus Iedereen leert anders en niet iedereen heeft hetzelfde leerniveau. BV&T trainers weten exact in te gaan op de leervraag van d...
265 training_cursus/mentoren-training/training-instructievaardigheden.php

Communicatietraining, Opleidingsbureau, ANALYSE, Leerdoelen Onderzoek, Mentoren Training

...van onze bedrijfstrainingen die op maat worden gemaakt. Dit betekent dat uw doelstelling en wensen centraal staan en u bepaalt wat de inhoud van de training wordt. Bij BV&T werken wij met trainers die zelf veel ervaring hebben in de praktijk. Hierdoor kunnen zij de deelnemers beter begeleiden en hebben zij meer begrip voor de werksituatie van de deelnemers. Daarnaast worden al onze trainingen incompany verzorgd. Het stimuleren van uw medewerkers in hun praktijkomgeving is onze uitdaging. BV&T biedt incompany bedrijfstrainingen aan. Dit betekent dat onze trainer naar uw bedrijf toe komt om de training te verzorgen. Op deze manier kunnen de deelnemers leren vanuit hun praktijksituatie en het geleerde gemakkelijk in hun werkzaamheden toepassen. Bij BV&T kunt u rekenen op een opmerkbare verbetering in de performance van uw medewerk...
trainingen-algemeen.php

Training Referenties Gemeente Ministerie Organisatie Bedrijven Advisering

...rsnetwerk van BV&T voornamelijk uit taaldocenten, trainers in bedrijfsvoering, verkoop- en communicatietrainers, ISO kwaliteitsdeskundigen en trainers op het gebied van verandermanagement. De nadruk bij de trainingen die bij ons worden aangevraagd ligt veelal op aspecten als talen, bedrijfskunde, management, leidinggeven, verkoop, klantgerichtheid en samenwerking. BV&T is hiermee eenduidig en treedt hiermee dan ook naar buiten. Daarnaast zorgen wij voor de juiste docent of trainer bij uw organisatie. Wij streven naar een optimaal netwerk door verbondenheid, kennis- en ervaringsuitwisseling. Trainer: Sigo Koning Kwaliteit / Auditor Functie: Docent Bedrijfskunde en Kwaliteitsmanagement. Laatst genoten opleiding: HBO Communicatie. Werkervaring: 20 jaar kwaliteitsco?rdinator NAM. Nevenactiviteit: Implementatie van ISO en management...
referenties.php

Cursus Facilitator BVT :: In-Company Opleider

...ken hoort en leest u tegenwoordig steeds vaker; hoe uw eigen aanpak hiermee vorm krijgt, is nog niet zo duidelijk omlijnd. In de cursus werkt u samen met collega-managers aan het ontwikkelen en aanscherpen van uw vaardigheden in coachend leiding geven. Onderwerpen Wat Betekent Coachend Begeleiden; De Fasen Van De CoachingscyclusMenselijke Kant Van OrganisatieveranderingBegeleiden Van CompetentieontwikkelingDe Eigen Competentie Van Leider Als CoachVoeren Van Het Evaluatiegesprek. Resultaten De cursus is opgezet voor managers, die hun kennis en vaardigheden met betrekking tot coachen alsook management-stijl willen vergroten. Dit kan zijn vanuit benieuwdheid naar het onderwerp of omdat in uw organisatie veranderingen in deze richting gaande zijn of op termijn ingezet worden. Aansluitend op alle niveaus Iedereen leert anders en nie...
157 training_cursus/organisatie_leermeester/mentoren_training.php

BV&T heeft maar liefst 75 vaste docenten en trainers

...het trainersnetwerk van BV&T voornamelijk uit taaldocenten, trainers in bedrijfsvoering, verkoop- en communicatietrainers, ISO kwaliteitsdeskundigen en trainers op het gebied van verandermanagement. De nadruk bij de trainingen die bij ons worden aangevraagd ligt veelal op aspecten als talen, bedrijfskunde, management, leidinggeven, verkoop, klantgerichtheid en samenwerking. BV&T is hiermee eenduidig en treedt hiermee dan ook naar buiten. Daarnaast zorgen wij voor de juiste docent of trainer bij uw organisatie. Wij streven naar een optimaal netwerk door verbondenheid, kennis- en ervaringsuitwisseling. Trainer: Sigo Koning Kwaliteit / Auditor Functie: Docent Bedrijfskunde en Kwaliteitsmanagement. Laatst genoten opleiding: HBO Communicatie. Werkervaring: 20 jaar kwaliteitsco?rdinator NAM. Nevenactiviteit: Implementatie van ISO en ...
professionele_trainers.php

Cursus Persoonlijk Ontwikkelingsplan POP BVT :: In-Company Opleider

...dewerkers ten aanzien van hun carriere? Welke rol speelt de organisatie hierin en welke rollen de medewerkers zelf? Er wordt van u steeds vaker verwacht dat u werknemers op een professionele manier kunt adviseren en in hun loopbaan kunt begeleiden. BV&T verzorgt zowel coaching als trainingstrajecten, hierbij leert u de instrumenten die u kunt inzetten tijdens de begeleiding en hoe u kunt omgaan met loopbaanvragen. Tijdens deze intensieve training leert u een loopbaanbegeleidingsplan opstellen. Kortom, om uw eigen functioneren en kennis over loopbaanbegeleiding naar een hoger niveau te brengen, is deze training uitstekend geschikt. Onderwerpen De Rol Van De Loopbaanadviseur, Taken En Verantwoordelijkheden In LoopbaanbegeleidingHet Opstellen Van Een BegeleidingsplanDe Behoeften Van Uw Medewerkers In Kaart BrengenOverzicht Van Ins...
52 training_cursus/training-persoonlijk-ontwikkelingsplan/persoonlijk-ontwikkelings-plan.php

Cursus Voorkomen Van Een Burn-Out BVT :: In-Company Opleider

...pannenheid Of Burn-outStress En Mentale InterventiesStress En Emotionele InterventiesStress En ZingevingsvraagstukkenStress En De Invloed Van TijdDiverse BehandelmethodenSpanningsklachtenWat Er Wordt Behandeld Is Nog Nader Overeen Te Komen. Resultaten Door het begeleiden van mensen met verschijnselen van een burn-out of stress en overbelasting, weten wij uit ervaring hoe het herstel in het algemeen verloopt. Omdat wij meestal in een vroeg stadium al trainen weten wij de medewerkers effectief te begeleiden. Een van de regelmatig terugkerende opmerkingen tijdens sessies is de winst van de bewustwording. Met het inzetten van mindfulness kom je weer terug in de realiteit en keert de rust terug. Er kan ook een probleem zijn dat een negatieve invloed heeft op uw leven. Een mentale coach kan u ondersteunen bij het verhogen van prestat...
288 training_cursus/stress-preventief-burnout/coaching-burn-out-training.php

Cursus Coaching - Coachen Van Uw Team BVT :: In-Company Opleider

... omzetten in daadkracht, verbeteren en kunnen inspelen op de aanwezige teamdynamiek? Dan is deze praktijkgerichte training uitstekend voor uw team. U leert alle instrumenten, technieken en vaardigheden op het gebied van teamcoaching. U ontdekt hoe u een team kunt begeleiden, om meer uit het team als geheel en uit het individu te halen. Met deze waardevolle training brengt u uw kwaliteiten als professional naar een hoger niveau. Onderwerpen Teamcoaching Als Instrument Uitgangspunten Van TeamcoachingRol En Houding Van De TeamcoachDISC ZelfanalyseGroep-dynamische ProcessenInzicht In OntwikkelingsfasenWerken Met SysteemtheorieOnderlinge Patronen Zichtbaar MakenTeambelangen BegeleidenCre?ren Van (gedeeld) LeiderschapOmgaan Met Conflicten En WeerstandPersoonlijke LeervragenCasessen Uitwerken Met OpddrachtenPersoonlijk Actieplan Resul...
287 training_cursus/coaching-van-teams/training-coachen-van-teams.php

Cursus Mentor Opleiding BVT :: In-Company Opleider

...digheden in de training komen te liggen. De interactie en didactische sturing staan voorop. De aankomende coach heeft naar ons idee al veel in eigen huis, deze kennis gaan wij borgen. De andere tools kunnen hierin bijdragen, waardoor de effectiviteit gegarandeerd wordt. Onderwerpen Leren En Opleiden In Uw Organisatie, Didactische HulpmiddelenCommunicatiemethodesNon-verbaal En Verbale InformatieEvaluatiegesprekkenHoe Om Te Gaan Met WeerstandPersoonlijk Actieplan, Do`s & Don`ts. Resultaten Na het volgen van deze training is het u duidelijk geworden hoe u moet omgaan met specifieke vragen en het geven van instructies. U leert ook de richtlijnen kennen, waarin mensen zich manifesteren. U kent het leerpatroon van uw kandidaat of medewerkers. U leert vanuit een praktischgerichte benadering. De begeleider geeft veel instructies en pra...
70 training_cursus/train-de-trainer/train-de-trainer.php

Cursus MT Lid Management Communicatie BVT :: In-Company Opleider

...n voeren. Deze training behandelt beknopt de principes, de werking en de voor- en nadelen van het werken met deze systemen. Onderwerpen Kwaliteitsbeheerssystemen; ISO 90012000 EFQM En INKBalance Score CardInvoeren Van BeheersystemenProgrammeringBegeleiden Van VeranderprocessenSuccesfactoren. Resultaten De training is interactief van opzet. Tijdens korte inleidingen behandelt de trainer de onderwerpen, waarna de deelnemers de praktijktoepassingen bespreken. Na afloop van de training heeft de deelnemer inzicht gekregen in de praktische toepassing van de behandelde managementbeheer- en kwaliteitssystemen en kan de deelnemer beoordelen welk systeem voor zijn bedrijf het meest effectief is. Aansluitend op alle niveaus Iedereen leert anders en niet iedereen heeft hetzelfde leerniveau. BV&T trainers weten exact in te gaan op de le...
153 training_cursus/training-management-systeem/training-kwaliteit-managementsysteem.php

Cursus AS 9100 Luchtvracht REVC BVT :: In-Company Opleider

...ragen dat u na afloop alle AS 9100-eisen volledig kent, begrijpt en kunt toepassen in uw eigen organisatie. De trainingen kunnen als open rooster en in-company training worden gevolgd. AS 9100 is het startpunt voor luchtvaartcertificering, bij BVT kunt u ook denken aan begeleiden van bijbehorende normen, zoals uitgegeven door de Vereniging van Autoproducenten, die indien nodig betrekking hebben op verschillende segmenten van de industrie, zoals: AS 9110 - voor onderhouds- en reparatie-organisaties. As 9120 - leveranciers lucht- en ruimtevaart en pass-through distributeurs. AS 9003 - uitbestede inspectie en leveranciers van kwaliteitssystemen. De trainingen kan ook worden verzorgd in het Engels. Aansluitend op alle niveaus Iedereen leert anders en niet iedereen heeft hetzelfde leerniveau. BV&T trainers weten exact in te gaan...
267 training_cursus/AS-9100-REVC-Training/AS9100-Cursus-Checklist.php

Cursus AVG GDPR BVT :: In-Company Opleider

...prekenPunt Voor Punt Door De Documentatie Lopen T.o.v. AVG/GDPROpzet ISO 27001 (beide Ook Mogelijk)Rechten En Betrokkenen (profielen)Transparantie Is Noodzakelijk In Deze DocumentenWie Zijn De Functionaris Voor GegevensbeschermingHoe Is De Huidige Meldplicht DatalekkenHoofd Verantwoordelijk Leidend ToezichthouderImplementatie Binnen Uw OrganisatieAfstemming Met De Huidige WerkprofielenBespreken Wie Toestemming Hebben. Resultaten Na de begeleiding zullen wij naar een jaar contact onderhouden om een vaste AVG/GDPR audit in te plannen om alles nog een goed door te nemen en eventueel aan te passen.U plaatst dit document naast de voorwaarden op uw website. Hiermee bent u volledig conform de wetgeving en weet iedereen in uw organisaties hoe hij/zij moet handelen omtrent deze richtlijnen van AVG/GPRD Aansluitend op alle niveaus Iedere...
290 training_cursus/gegevensbescherming/maken-avg-gdpr-document.php

Cursus Mentorentraining BVT :: In-Company Opleider

...igheden in de training komen te liggen. De interactie en didactische sturing staat voorop. De aankomende coach heeft naar ons idee al veel kennis in huis. Deze kennis gaan wij borgen. De andere tools kunnen hierin bijdragen, waardoor de effectiviteit gegarandeerd wordt. Onderwerpen Leren En Opleiden In Uw Organisatie; Didactische HulpmiddelenCommunicatiemethodesLeerlingbegeleidingEvaluatiegesprekkenHoe Om Te Gaan Met WeerstandIn Opbouwende Lijn Instructies GevenPersoonlijk Actieplan, Do`s & Don`ts. Resultaten Na het volgen van deze training is het geven van instructies en het omgaan met de specifieke vragen, u duidelijk geworden. U leert ook de richtlijnen, waarin mensen zich manifesteren. U kent het leerpatroon van uw kandidaat of medewerkers. U leert vanuit een praktischgerichte benadering. De begeleider geeft veel instructie...
36 training_cursus/mentoren-training/mentor-training.php

BV&T, een erkend opleidingsbureau voor bedrijven

... Werkwijze van BV&T BV&T is een onderwijsbureau waar bedrijven, organisaties als ook ministeries hun personeel opleiden door middel van incompany trainingen en cursussen. BV&T traint dagelijks binnen zeer diverse bedrijven door heel Nederland. Voordat wij tot een opdracht komen plannen wij eerst een telefonische intake, waarna de offerte voor de uw aangevraagde training of cursus wordt opgemaakt. BV&T heeft scherpe prijzen omtr...
wiezijnwij.php

Page generated in 0.0932 seconds.