088-7744333

Logo BVT opleiding advies
Searching training Leidinggeven, Leiden of Lijden

Uw zoek resultaat voor: training Leidinggeven, Leiden of Lijden

Cursus Leidinggeven, Leiden Of Lijden BVT :: In-Company Opleider

... Welke vaardigheden heeft u nodig om op succesvolle wijze leiding te geven aan een team? Door steeds veranderende omstandigheden dient u in staat te zijn zodanig te handelen, dat uw afdeling, organisatie en persoonlijke doelstellingen op doelmatige wijze en in goede harmonie met uw eigen medewerkers gerealiseerd worden. In deze gerichte training komen dan ook de volgende vragen aan de orde. Hoe formuleert u uw doelstellingen? Hoe stelt...
87 training_cursus/training-leidinggeven-cursus-leidinggeven/cursus-of-training-leidinggeven.php

Cursus Mentor Opleiding BVT :: In-Company Opleider

...digheden in de training komen te liggen. De interactie en didactische sturing staan voorop. De aankomende coach heeft naar ons idee al veel in eigen huis, deze kennis gaan wij borgen. De andere tools kunnen hierin bijdragen, waardoor de effectiviteit gegarandeerd wordt. Onderwerpen Leren En Opleiden In Uw Organisatie, Didactische HulpmiddelenCommunicatiemethodesNon-verbaal En Verbale InformatieEvaluatiegesprekkenHoe Om Te Gaan Met WeerstandPersoonlijk Actieplan, Do`s & Don`ts. Resultaten Na het volgen van deze training is het u duidelijk geworden hoe u moet omgaan met specifieke vragen en het geven van instructies. U leert ook de richtlijnen kennen, waarin mensen zich manifesteren. U kent het leerpatroon van uw kandidaat of medewerkers. U leert vanuit een praktischgerichte benadering. De begeleider geeft veel instructies en pra...
70 training_cursus/train-de-trainer/train-de-trainer.php

Cursus Persoonlijk Ontwikkelingsplan POP BVT :: In-Company Opleider

...dewerkers ten aanzien van hun carri?re? Welke rol speelt de organisatie hierin en welke rollen de medewerkers zelf? Er wordt van u steeds vaker verwacht dat u werknemers op een professionele manier kunt adviseren en in hun loopbaan kunt begeleiden. BV&T verzorgt zowel coaching als trainingstrajecten waarbij u instrumenten leert kennen die u kunt inzetten tijdens de begeleiding van uw werknemers. Daarnaast leert u tijdens deze trajecten omgaan met loopbaanvragen en om een loopbaanbegeleidingsplan op te stellen. Onderwerpen De Rol Van De Loopbaanadviseur Taken En Verantwoordelijkheden In LoopbaanbegeleidingHet Opstellen Van Een BegeleidingsplanDe Behoeften Van Uw Medewerkers In Kaart BrengenOverzicht Van Instrumenten Voor LoopbaanbegeleidingStappen In Het BegeleidingsprocesAnalyse Van Kwaliteiten En Beperkingen Van De MedewerkerP...
52 training_cursus/training-persoonlijk-ontwikkelingsplan/persoonlijk-ontwikkelings-plan.php

Cursus Leermeester BVT :: In-Company Opleider

... Het coachen en begeleiden van medewerkers binnen uw organisatie vraagt aandacht. De vergrijzing slaat toe, werk daarom preventief. Hiervoor dient u binnen uw organisatie een functionaris te hebben die bevoegd is voor de begeleiding van nieuwkomers. Het is bepalend voor uw organisatie. Zijn inzet is bepalend voor de ontwikkeling en kwaliteit van de nieuwe medewerker of leerling. U leert in deze training niet alleen vaktechnieken, maar ...
138 training_cursus/training-leermeester-mentoren-training/training-leermeester-mentoren-training.php

Cursus VCA Voor Leidinggevenden VCA-VOL BVT :: In-Company Opleider

...us VCA-VOL bij BV&T haalt u vertrouwd, snel en gemakkelijk uw VCA-VOL certificaat. BV&T komt naar uw organisatie of bedrijf toe om de cursus te verzorgen. De cursus wordt volledig afgestemd op de werksituatie en het niveau van uw medewerkers. Wij zullen hen volledig begeleiden tot het examen. Het VCA-VOL examen wordt afgenomen door een erkend examenbureau. Voordat dit examen plaatsvindt zal er een proefexamen worden gedaan. Onderwerpen Afgestemd Op Uw Werksituatie Arbeidsomstandigheden- En MilieuwetgevingOntstaan Van OngevalBevorderen Veilig WerkenMotivatietechnieken Om Veilig Werken Te BevorderenOpstellen En Invoeren Van VeiligheidsproceduresTaak-risico-analyseBedrijfsnoodplanGevarenbronnenToxicologieErgonomie Resultaten Tijdens deze cursus leert u om het veiligheidsproces in uw organisatie of bedrijf beter te organiseren en b...
134 training_cursus/in-company-vca-vol-cursus/cursus-vca-vol.php

Cursus ISO Kwaliteit ISO 9001:2015 Begeleiding - Coaching BVT :: In-Company Opleider

...dewerkers, die binnen het bedrijf belast zijn met het opzetten van de normering en deze gaan uitvoeren (bijvoorbeeld voor ISO, OHSAS). Dit traject kan al dan niet gecombineerd worden met een nulpuntmeting van het managementsysteem. Wij verzorgen en begeleiden uw bedrijf naar deze nieuwe norm. Ook passen wij uw oude norm aan de nieuwe regels. Dit kunnen wij verzorgen als coordinator van het managementsysteem als ook begeleiding van uw medewerker(s), die belast is (zijn) met het opzetten of beheren van het managementsysteem. Onderwerpen Doel Van Een Managementsysteem; InventarisatieBeoordeling Van De ProceduresPlan Van Aanpak SchrijvenOpbouw Van Het Totale ManagementsysteemHerschrijven Van Het KSM HandboekImplementeren Van Vernieuwde ProceduresBorgen En Vastleggen. Resultaten Het bedrijf krijgt meer inzicht in de in- en externe b...
142 training_cursus/training-iso-begeleiding/iso-begeleiding.php

Cursus Nederlands Voor Buitenlanders NT2 BVT :: In-Company Opleider

...De cursus kan op verschillende taalniveaus van het Common European Framework of Reference (CEFR) worden gevolgd. De cursus Nederlands voor buitenlanders (NT2) van BV&T richt zich meestal op het behalen van taalniveau A1 en A2. Voor hogeropgeleiden wordt er gebruik gemaakt van ander lesmateriaal en kan naar een B1-niveau toegewerkt worden. Aansluitend op alle niveaus Iedereen leert anders en niet iedereen heeft hetzelfde leerniveau. BV&T trainers weten exact in te gaan op de leervraag van de individuele deelnemer. Zij weten pedagogisch exact wat elke cursist nodig heeft. Ons sterke punt is het toepassen van de Bloom Taxonomie en Kolb Theorie. Voordat een traject start, brengen wij door middel van persoonlijke doelstellingen de verwachting in kaart. Op deze wijze weten wij goed hoe wij de kennis moeten overbrengen. Cursus Ned...
108 training_cursus/cursus-nederlands-anderstalig-nt1-nt2/cursus-nederlands-vreemde-talen.php

Cursus Mentorentraining BVT :: In-Company Opleider

... Iedere medewerker kan in een situatie terecht komen waarin hem gevraagd wordt om te helpen bij het opleiden van andere medewerkers. Dit betekent dat een medewerker in plaats van het werk zelf te doen nu zijn kennis en ervaring moet overdragen. Wanneer iemand een ervaren medewerker is, betekent dit nog niet dat hij/zij een goede mentor is. In deze cursus leert u om op een heldere manier uw kennis over te brengen. U leert didactische va...
36 training_cursus/mentoren-training/mentor-training.php

Cursus Effectief Coachen Leidinggeven BVT :: In-Company Opleider

...eft. Ons sterke punt is het toepassen van de Bloom Taxonomie en Kolb Theorie. Voordat een traject start, brengen wij door middel van persoonlijke doelstellingen de verwachting in kaart. Op deze wijze weten wij goed hoe wij de kennis moeten overbrengen. Cursus Effectief Coachen Leidinggeven, bij deze cursus van BV&T beginnen wij met een intakesprek en deze is geheel vrijblijvend. Inhouse - incompany cursussen van BVT zijn dus bij u op locatie. Meer info: 088-7744300 ...
18 training_cursus/effectief-coachen/effectief-coachen.php

Cursus Optimaal Leidinggeven BVT :: In-Company Opleider

...heeft. Ons sterke punt is het toepassen van de Bloom Taxonomie en Kolb Theorie. Voordat een traject start, brengen wij door middel van persoonlijke doelstellingen de verwachting in kaart. Op deze wijze weten wij goed hoe wij de kennis moeten overbrengen. Cursus Optimaal Leidinggeven, bij deze cursus van BV&T beginnen wij met een intakesprek en deze is geheel vrijblijvend. Inhouse - incompany cursussen van BVT zijn dus bij u op locatie. Meer info: 088-7744300 ...
12 training_cursus/effectief_leidinggeven/professional_in_leidinggeven.php

Cursus Resultaat Effectief Leidinggeven BVT :: In-Company Opleider

...ft. Ons sterke punt is het toepassen van de Bloom Taxonomie en Kolb Theorie. Voordat een traject start, brengen wij door middel van persoonlijke doelstellingen de verwachting in kaart. Op deze wijze weten wij goed hoe wij de kennis moeten overbrengen. Cursus Resultaat Effectief Leidinggeven, bij deze cursus van BV&T beginnen wij met een intakesprek en deze is geheel vrijblijvend. Inhouse - incompany cursussen van BVT zijn dus bij u op locatie. Meer info: 088-7744300 ...
84 training_cursus/coachen/coachen-resultaatgericht.php

Cursus Effectief Leidinggeven BVT :: In-Company Opleider

...ist nodig heeft. Ons sterke punt is het toepassen van de Bloom Taxonomie en Kolb Theorie. Voordat een traject start, brengen wij door middel van persoonlijke doelstellingen de verwachting in kaart. Op deze wijze weten wij goed hoe wij de kennis moeten overbrengen. Cursus Effectief Leidinggeven, bij deze cursus van BV&T beginnen wij met een intakesprek en deze is geheel vrijblijvend. Inhouse - incompany cursussen van BVT zijn dus bij u op locatie. Meer info: 088-7744300 ...
99 training_cursus/ondernemer/ondernemer-in-de-organisatie.php

Cursus Assertief Leidinggeven BVT :: In-Company Opleider

...t is het toepassen van de Bloom Taxonomie en Kolb Theorie. Voordat een traject start, brengen wij door middel van persoonlijke doelstellingen de verwachting in kaart. Op deze wijze weten wij goed hoe wij de kennis moeten overbrengen. Cursus Assertief Leidinggeven, bij deze cursus van BV&T beginnen wij met een intakesprek en deze is geheel vrijblijvend. Inhouse - incompany cursussen van BVT zijn dus bij u op locatie. Meer info: 088-7744300 ...
144 training_cursus/training-assertief-leidinggeven/cursus-training-assertief-leidinggeven.php

Cursus Werkvoorbereiding BVT :: In-Company Opleider

... Een juiste werkvoorbereiding verbetert het bedrijfsresultaat! De rol van werkvoorbereider is door de toenemende werk- en tijdsdruk een veeleisende en verantwoordelijke functie. Fouten in de voorbereiding kunnen namelijk leiden tot hoge kosten in het vervolgproces. In deze cursus leert u het werk van optimale werkvoorbereiding, beheerst en tijdig inrichten. U leert te anticiperen op afwijkingen en hier creatief op in te spelen. Daarnaa...
91 training_cursus/cursus-werkvoorbereiding/cursus-werkvoorbereider.php

Cursus People Management BVT :: In-Company Opleider

... management. U bent in staat uw medewerkers beter te motiveren en te coachen. U weet wat de kracht van leiderschap is en hoe u dit verder kunt ontwikkelen en vormgeven. U weet hoe u verschillende types medewerkers binnen uw organisatie kunt onderscheiden. U weet hoe u uw medewerkers kunt begeleiden in hun loopbaanplanning. Aansluitend op alle niveaus Iedereen leert anders en niet iedereen heeft hetzelfde leerniveau. BV&T trainers weten exact in te gaan op de leervraag van de individuele deelnemer. Zij weten pedagogisch exact wat elke cursist nodig heeft. Ons sterke punt is het toepassen van de Bloom Taxonomie en Kolb Theorie. Voordat een traject start, brengen wij door middel van persoonlijke doelstellingen de verwachting in kaart. Op deze wijze weten wij goed hoe wij de kennis moeten overbrengen. Cursus People Management, ...
103 training_cursus/peoplemanagement/peoplemanagement.php

Page generated in 0.0679 seconds.