088-7744333

Logo BVT opleiding advies
Searching instructievaardigheden

Uw zoek resultaat voor: instructievaardigheden

Cursus Instructievaardigheden BVT :: In-Company Opleider

... Bij deze praktijktrainigen werken we altijd vanuit een didactisch oogpunt als ook contextuele visie, waarbij de begeleider de leerling of medewerker benadert in zijn context zonder randvoorwaarden. De eigen persoonlijke ontwikkeling van de cursist in relatie met zijn professionele ontwikkeling is een belangrijk leerpunt. Onderwerpen Gedrag En Houdingsaspecten CommunicatiestijlenFeedbackReferentiekader En AannamesGespr...
265 training_cursus/mentoren-training/training-instructievaardigheden.php

Cursus Inwerken En Instrueren BVT :: In-Company Opleider

... Om een opdracht goed te kunnen uitvoeren is er van tevoren een duidelijke instructie nodig. Vaak komt het echter voor dat er zaken worden vergeten of dat de instructiegever niet volledig te begrijpen is. Hierdoor kan een opdracht wel eens misgaan. Om dit te voorkomen biedt BV&T een cursus aan waarin u leert om op de juiste manier instructies te geven.BV&T biedt voor al uw vragen over instructies geven een uitstekend e...
24 training_cursus/instructievaardigheden/cursus-instructievaardigheden.php

Cursus Mentorentraining BVT :: In-Company Opleider

...ewerker in plaats van het werk zelf te doen nu zijn kennis en ervaring moet overdragen. Wanneer iemand een ervaren medewerker is, betekent dit nog niet dat hij/zij een goede mentor is. In deze cursus leert u om op een heldere manier uw kennis over te brengen. U leert didactische vaardigheden, instructievaardigheden en toetsvaardigheden. Daarnaast leert u om te gaan met verschillende soorten medewerkers en weerstand. Onderwerpen Leren En Opleiden Binnen Uw Organisatie Didactische HulpmiddelenCommunicatiemethodesLeerlingbegeleidingEvaluatiegesprekkenOmgaan Met WeerstandIn Opbouwende Lijn Instructies GevenPersoonlijk Actieplan, Do`s & Don`ts Resultaten Na het volgen van deze cursus is het geven van instructies en het omgaan met specifieke vragen u duidelijk geworden. U heeft ook de richtlijnen waarin mensen zich m...
36 training_cursus/mentoren-training/mentor-training.php

Page generated in 0.03 seconds.