088-7744333

Logo BVT opleiding advies
Searching Macht Wederzijdse Beinvloeding Interactie

Uw zoek resultaat voor: Macht Wederzijdse Beinvloeding Interactie

Cursus Beginnend Leidinggeven BVT :: In-Company Opleider

...spirerende training staat u als leidinggevende centraal. U vergroot uw persoonlijke invloed en leert uw omgeving te inspireren en te motiveren. Onderwerpen Wat Is Beinvloeden; Zelfanalyse BeinvloedingsprofielDe Juiste InteractieVaststellen En Hanteren Van StrategieenWederzijdse Invloed Van PerceptieEffectieve CommunicatieMotiveren En InspirerenOmgaan Met Weerstanden En ConflictenSamen Succes CreerenPraktijksituaties En VoorbeeldenPersoonlijk Actieplan. Resultaten Na afloop van deze training: 1. Kunt u effectief invloed uitoefenen, 2. Bent u in staat om mensen mee te krijgen, 3. Bent u in staat om helder en overtuigend te argumenteren, 4. Heeft u zicht op uw eigen beinvloedingsstijl, 5. Weet u wat u belemmert om invloed te hebben, 6. Kunt u met minder inspanning meer bereiken, 7. Bent u zelf de succesbepalende factor. Aansluitend ...
172 training_cursus/effectief_beinvloeden/cursus_leidinggeven_beinvloeding.php

Cursus Conflicthantering BVT :: In-Company Opleider

... is. Onderwerpen Inzicht In Soorten Conflicten; Inzicht In Stijlen Van ConflicthanteringInzicht In Eigen Voorkeursstijl Dmv Een TestAnalyse Van Conflictsituaties En Toepassen Van Effectieve StijlOefenen Met Verschillende StijlenPraktisch Toepassen Van Verschillende StijlenMacht Wederzijdse Beinvloeding InteractieWin-win Situaties Creeren. Resultaten Conflicthantering is in veel situaties inzetbaar of het nu gaat om een opgelopen meningsverschil, een ruzie of een groter arbeidsconflict. Het maakt niet uit om welke persoon het gaat: een leidinggevende, een "ondergeschikte" of een andere collega. Dat betekent niet, dat het nodig is bij ieder meningsverschil een beroep te doen op u als conflichtbeheerder. Deze training biedt vooral een oplossing in die situaties, waarin betrokkenen niet meer goed in staat zijn het probleem samen te b...
83 training_cursus/training-conflicthantering/conflicthantering-training.php

Cursus OR Ondernemingsraad BVT :: In-Company Opleider

...apsraad (OR/MR). Onderwerpen De Plek Voor De Ondernemingsraad; Wet En De OndernemingsraadProfessionele MedezeggenschapZicht Krijgen Op Je Positie Als Lid Van De ORVoorbereiden En Voeren Van Overleg (met De Bestuurder)Gespreksvaardigheden En -techniekenAspecten Van Het OR-werkDe Juiste InteractieWerkafspraken Interactie En Praktische ZakenVertaling Naar Eigen OR-situatiePrioriteiten StellenDe Dagelijkse PraktijkPersoonlijk Actieplan. Resultaten Daarbij heeft u geleerd om effectief te overleggen en goed samen te werken. Ook is de kwaliteit van de medezeggenschap in uw organisatie sterk verbeterd na het volgen van deze training. BV&T onderscheidt zich door op een creatieve manier mee te werken aan de ontwikkeling van uw organisatie. Wij onderzoeken welke vorm van medezeggenschap het beste bij uw organisatie past. Vanzelfsprekend gev...
227 training_cursus/opleiding_ondernemingsraad/OR_Training.php

Cursus Functioneringsgesprekken BVT :: In-Company Opleider

...ining Functioneringsgesprekken van BV&T is een boeiende en pakkende training waarin u veel tools aangereikt krijgt van de trainer. Wij trachten ernaar om als leidinggevende objectief het functioneringsgesprek af te nemen. Onderwerpen Communicatie (de Juiste Interactie In Het Gesprek); Waar Je Staat Als Leidinggevende In De OrganisatieHet FunctioneringsgesprekHet Eerste FunctioneringsgesprekDe VertrouwenscirkelGesprekstechnieken InteractieFormulieren Voor FunctioneringsgesprekkenFouten Bij OordeelsvormingFeedback GevenGrenzen Stellen En Vriendelijk AfwijzenPersoonlijk Actieplan, Do`s & Don`ts. Resultaten Daarbij bent u in staat om op een juiste manier functioneringsgesprekken af te nemen. U weet welke aanpak het beste past bij welke werknemer. U bent in staat om een goede voorbereiding vast te leggen. U kent de instrumenten die u ...
22 training_cursus/opleiding-functioneringsgesprekken/beoordelingsgesprek-cursus.php

Cursus Didactische Vaardigheden BVT :: In-Company Opleider

...elling Na deze training dat u in staat bent: Een training systematisch voor te bereiden en te ontwerpen. Inhoud In deze training oefent u uw didactische en trainingsvaardigheden. U leert hoe u een training ontwikkelt en hoe u de leerstof op een aantrekkelijke interactieve manier presenteert en de deelnemers enthousiast maakt. In de training geeft u uw medecursisten een (korte) les, die u thuis heeft voorbereid. Deze les leggen we vast op video. De trainer en uw medecursisten geven feedback op uw presentatie. Op basis van deze feedback formuleert u uw voornemens voor uw praktijksituatie. In elk trainingsblok krijgt u een praktische opdracht mee. Onderwerpen Aansluiten Op De Beginsituatie; Didactische VaardighedenLesdoelen FormulerenLeerstijlen Van VolwassenenInteractie Met CursistenOmgaan Met Lastig GedragHulpmiddelen GebruikenLes...
184 training_cursus/didactische-vaardigheden/didactiek-didactische-vaardigheden.php

Cursus Beoordelingsgesprekken Voeren BVT :: In-Company Opleider

... Door succesvol en doelgericht beoordelingsgesprekken te voeren verbetert u de prestaties van uw medewerkers. Hoe kunt u uw medewerkers op een respectvolle manier aanspreken met de juiste interactie? Hoe kunt u met deze gesprekken de motivatie en prestaties van uw medewerkers verhogen? Wilt u weten hoe u een gesprek op de juiste manier opbouwt? Dan is deze training uitstekend geschikt voor u. In deze training leert u effectief beoordelin...
220 training_cursus/cursus-beoordelingsgesprekken/training-beoordeling-gesprek-opleiding.php

BV&T Voorwaarden

...nz. en de taakverdeling van organisatie daarvan; het in rekening brengen van offertekosten; de betaling- en annuleringsregelingen (Facturering vindt maandelijks plaats op basis van verricht werk. Betaling dient binnen veertien dagen te geschieden na factuurdatum. Annulering dient veertien dagen voor de afgesproken leverdatum te geschieden); bepalingen over overmachtsituaties; de eigendom- en auteursrechten inclusief copyright; de gewenste c.q. noodzakelijke nazorg. De hiervoor genoemde opsomming is niet limitatief. Zaken die niet genoemd zijn maar in de lijn liggen van dit onderwerp kunnen vanzelfsprekend door opdrachtgever en BV&T in overleg geregeld worden. Artikel 6. Wijziging van de opdracht Indien tijdens de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen, die aan de oorspronkelijk bereikte overeenstemm...
voorwaarden.php

Cursus Persoonlijke Effectiviteit BVT :: In-Company Opleider

...genstellingenTimemanagementvaardigheden VerbeterenPersoonlijk Actieplan: Do`s & Don`ts. Resultaten Tijdens deze praktijkgerichte en herkenbare training leert u op welke wijze uw doelstellingen op een slavaardige wijze kunnen worden gerealiseerd. U leert de juiste interactie met prettige contacten aan te gaan en relaties met uw medewerkers te onderhouden. Daarbij leert u uw talenten en capaciteiten kennen, maar tevens uw sterke en zwakke punten. U krijgt tools aangereikt om het beste uit uzelf te halen. Na deze training bent u beter in staat om doelmatiger, effectiever en succesvoller te handelen. Aansluitend op alle niveaus Iedereen leert anders en niet iedereen heeft hetzelfde leerniveau. BV&T trainers weten exact in te gaan op de leervraag van de individuele deelnemer. Zij weten pedagogisch exact wat elke cursist nodig heef...
50 training_cursus/persoonlijke-effectiviteit/persoonlijke-effectiviteit.php

Cursus Mentor Opleiding BVT :: In-Company Opleider

... In deze doelgerichte en slagvaardige training kijken we graag mee waar de competenties en vaardigheden in de training komen te liggen. De interactie en didactische sturing staan voorop. De aankomende coach heeft naar ons idee al veel in eigen huis, deze kennis gaan wij borgen. De andere tools kunnen hierin bijdragen, waardoor de effectiviteit gegarandeerd wordt. Onderwerpen Leren En Opleiden In Uw Organisatie, Didactische HulpmiddelenCo...
70 training_cursus/train-de-trainer/train-de-trainer.php

Cursus Projectmanagement BVT :: In-Company Opleider

... Deze training heeft een zeer interactief karakter met een mix van werkvormen. U gaat vanuit uw eigen praktijksituatie aan de slag. Een project moet volgens afgesproken specificaties op tijd en binnen overeengekomen budget zijn afgerond. Het gaat in deze training erom, dat verschillende teamleden of afdelingen op een lijn komen te zitten, zonder dat u daarbij direct positie inneemt. Onderwerpen Technieken Van Projectmatig Werken; Doelste...
88 training_cursus/training_projectmanagement/project-leider_management.php

Cursus Mentorentraining BVT :: In-Company Opleider

... In deze doelgerichte en slagvaardige training kijken we graag mee waar de competenties en vaardigheden in de training komen te liggen. De interactie en didactische sturing staat voorop. De aankomende coach heeft naar ons idee al veel kennis in huis. Deze kennis gaan wij borgen. De andere tools kunnen hierin bijdragen, waardoor de effectiviteit gegarandeerd wordt. Onderwerpen Leren En Opleiden In Uw Organisatie; Didactische HulpmiddelenC...
36 training_cursus/mentoren-training/mentor-training.php

Cursus Resultaat Effectief Leidinggeven BVT :: In-Company Opleider

... In deze doelgerichte en slagvaardige training kijken we graag mee waar de competenties en vaardigheden in de training komen te liggen. De interactie en didactische sturing staan voorop. De aankomende coach heeft naar ons idee al veel kennis in eigen huis. Deze kennis gaan wij borgen. De andere tools kunnen hierin bijdragen, waardoor de effectiviteit gegarandeerd wordt. Onderwerpen Leren En Opleiden In Uw Organisatie, Didactische Hulpmid...
84 training_cursus/coachen/coachen-resultaatgericht.php

Cursus Effectief Coachen Leidinggeven BVT :: In-Company Opleider

... In deze doelgerichte en slagvaardige training kijken we graag mee waar de competenties en vaardigheden in de training komen te liggen. De interactie en didactische sturing staan voorop. De aankomende coach heeft naar ons idee al veel in eigen huis en wij gaan deze kennis borgen. De andere tools kunnen hierin bijdragen waardoor de effectiviteit gegarandeerd wordt. Onderwerpen Leren En Opleiden In Uw Organisatie; Didactische HulpmiddelenC...
18 training_cursus/effectief-coachen/effectief-coachen.php

Cursus Effectief Communicatie Beginnende Medewerker BVT :: In-Company Opleider

...n (eventueel Individueel)Feedback GevenPersoonlijk Actieplan En Do`s & Don`ts. Resultaten U heeft geleerd om op een juiste en duidelijke manier te communiceren. Er is ingegaan op beinvloedend gedrag en u weet hoe u zich voorbereidt op een goede interactie. Daarbij weet u hoe u een duidelijke opbouwende lijn hanteert tijdens een gesprek die inspeelt op de situatie. Na het volgen van deze boeiende training bent u beter voorbereid op onverwachte momenten. Aansluitend op alle niveaus Iedereen leert anders en niet iedereen heeft hetzelfde leerniveau. BV&T trainers weten exact in te gaan op de leervraag van de individuele deelnemer. Zij weten pedagogisch exact wat elke cursist nodig heeft. Ons sterke punt is het toepassen van de Bloom Taxonomie en Kolb Theorie. Voordat een traject start, brengen wij door middel van persoonlijke doe...
21 training_cursus/cursus_communicatie_communiceren/training_communiceren.php

Cursus Feedback Middenkader BVT :: In-Company Opleider

...GespreksvaardighedenInterviewtechniekenInvloed Uitoefenen In GesprekkenPresentatietechniekenEffectief OnderhandelenConflicthanteringFeedback Geven. Resultaten Daarbij kunt u duidelijk en op de juiste manier communiceren. U weet hoe u zich moet voorbereiden op een goede interactie en weet hoe u om moet gaan met beinvloedend gedrag. In de training wordt er behandeld hoe u inspeelt op een bepaalde situatie met een opbouwende lijn. Na het volgen van deze boeiende training bent u beter voorbereid op onverwachte momenten. Aansluitend op alle niveaus Iedereen leert anders en niet iedereen heeft hetzelfde leerniveau. BV&T trainers weten exact in te gaan op de leervraag van de individuele deelnemer. Zij weten pedagogisch exact wat elke cursist nodig heeft. Ons sterke punt is het toepassen van de Bloom Taxonomie en Kolb Theorie. Voorda...
19 training_cursus/training-communicatie/communicatie-voor-leidinggeven.php

Page generated in 0.0771 seconds.