088-7744333

Logo BVT opleiding advies
Searching Conflicthantering

Uw zoek resultaat voor: Conflicthantering

Cursus Conflicthantering In-Company ook voor Groepstraingen

... Conflicten ontstaan in elke werkomgeving. Er kunnen verschillende belangen ontstaan. Men krijgt heftige kritiek. Er kunnen allerlei communicatiestoornissen ontstaan. Daar waar mensen met elkaar werken bestaan er verschillen. Conflictsituaties roepen vaak spanningen op en mensen ervaren een conflict vaak als destructief. Als er echter goed met conflicten wordt omgegaan zijn ze juist constructief. Conflicten lossen...
83 training_cursus/training-conflicthantering/conflicthantering-training.php

Cursus Feedback Middenkader In-Company ook voor Groepstraingen

...hillende pakkende en aansprekende modules. U bepaalt de keuze en volgorde waarin de modules worden opgebouwd. Onderwerpen Praktisch Communiceren; GespreksvaardighedenInterviewtechniekenInvloed Uitoefenen In GesprekkenPresentatietechniekenEffectief OnderhandelenConflicthanteringFeedback Geven. Resultaten Daarbij kunt u duidelijk en op de juiste manier communiceren. U weet hoe u zich moet voorbereiden op een goede interactie en weet hoe u om moet gaan met beinvloedend gedrag. In de training wordt er behandeld hoe u inspeelt op een bepaalde situatie met een opbouwende lijn. Na het volgen van deze boeiende training bent u beter voorbereid op onverwachte momenten. Aansluitend op alle niveaus Iedereen leert anders en niet iedereen heeft hetzelfde leerniveau. BV&T trainers weten exact in te gaan op de leervra...
19 training_cursus/training-communicatie/communicatie-voor-leidinggeven.php

Cursus Telefoon- En Receptiemedewerker In-Company ook voor Groepstraingen

...egt. Onderwerpen Uitstraling Van Balie- Of Receptiemedewerker; De Klant Altijd Aandacht GevenEffectief Luisteren En Feedback GevenInterviewtechnieken Als TelefonisteEffectief Onderhandelen En Vragen StellenAssertief Optreden En Overzicht HoudenConflicthantering En Lastige GesprekkenOmgaan Met Piekperiodes In Uw WerkPraktijksituaties En OefeningenPersoonlijk Actieplan, Do`s & Don`ts. Resultaten Daarbij heeft u na afloop gewonnen aan zelfverzekerdheid en zelfbewustzijn. U bent zich bewust van de belangrijke rol die u binnen uw organisatie vervult. U bent gesterkt in communicatie en slagvaardigheid. U beheerst de centrale thema`s van klantgericht telefoneren en u heeft geleerd van uw eigen ervaring en die van uw medecursisten. Door deze training bent u zich blijvend bewust van uw gedrag, uw benadering, uw rol...
6 training_cursus/cursus-baliemedewerker/training-receptie-en-baliemedewerker.php

Cursus People Management In-Company ook voor Groepstraingen

...Deze boeiende training is gericht op het verder ontwikkelen van uw persoonlijke people management vaardigheden en biedt u voldoende inspiratie om de trefzekerheid van uw managementstijl nog te verhogen. Onderwerpen Persoonlijke Hulpmiddelen; Uw Werkwijze SpiegelenCommunicatiemethodesConflicthanteringCoaching In De OrganisatieIn Opbouwende Lijn Instructies GevenMotivatietechniekenPersoonlijk Actieplan, Do`s & Don`ts. Resultaten U bent op de hoogte van de belangrijkste principes over het blijvend aantrekken en behouden van talentvolle medewerkers. U heeft inzichten verworven in de belangrijkste basiskrachten van het management. U bent in staat uw medewerkers beter te motiveren en te coachen. U weet wat de kracht van leiderschap is en hoe u dit verder kunt ontwikkelen en vormgeven. U weet hoe u verschillende ...
103 training_cursus/peoplemanagement/peoplemanagement.php

Cursus Medezeggenschap OR In-Company ook voor Groepstraingen

...kunnen houden. BV&T verzorgt praktische trainingen. U kiest voor ons als u de OR wilt professionaliseren. Medezeggenschap, dat doe je samen beter. Onderwerpen Voorbereiding, Voorzitterschap SecretariaatSamenwerken Met Dagelijks BestuurFinancien AdministratiefArbobeleid Ziekteverzuim ConflicthanteringCoaching Van Dagelijks Bestuur Van MedezeggenschapsorganenDagdeel Cursus Over De WOR Voor OR, Resultaten Na deze boeiende en pakkende training heeft u inzicht verkregen in bedrijfsvoeringsaspecten en verbetermanagement, gezien vanuit het oogpunt WOR. Tevens heeft u inzicht verkregen in methodes, opzet, invoering en instandhouding van het vertegenwoordigingsmodel. Het gevolg zal zijn een betere motivatie, waardoor het rendement in uw onderneming verhoogd zal worden en uw positie binnen de OR zich zal verbeteren....
102 training_cursus/medezeggenschapsraad/OR-training.php

Cursus Leidinggeven, Leiden Of Lijden In-Company ook voor Groepstraingen

...e wijze voert u functioneringsgesprekken, die waardevol zijn voor uw medewerkers? Uw leidinggevende rol staat centraal in deze boeiende training. Onderwerpen Resultaatgericht Communiceren, GespreksvaardighedenPersoneel Motiveren / ConflicthanteringPresentatietechniekenLastige GesprekkenFeedback GevenPersoonlijk Actieplan, Do`s & Don`ts. Resultaten Na afloop van deze praktische training bent u volledig op de hoogte van de verschillende vormen van leidinggeven. U krijgt duidelijk inzicht, welke stijl van leidinggeven het meest bij u aansluit. U staat steviger in uw schoenen als leidinggevende, wanneer u kennis van typeringen, u eigen hebt gemaakt. Interventievaardigheid is het juiste woord. Aansluitend op alle niveaus Iedereen leert anders en niet iedereen heeft hetzelfde leerniveau. BV&T trainers weten ...
87 training_cursus/training-leidinggeven-cursus-leidinggeven/cursus-of-training-leidinggeven.php

Page generated in 0.0329 seconds.