088-7744333

Logo BVT opleiding advies
Searching cursus Kwaliteitsmanagement ISO 9001:2015

Uw zoek resultaat voor: cursus Kwaliteitsmanagement ISO 9001:2015

Cursus ISO Kwaliteit ISO 9001:2015 Begeleiding BVT :: In-Company Opleider

... Dit traject is bedoeld voor alle medewerkers, die binnen het bedrijf belast zijn met het opzetten van de normering en deze gaan uitvoeren (bijvoorbeeld voor ISO, OHSAS). Dit traject kan al dan niet gecombineerd worden met een nulpuntmeting van het managementsysteem. Wij verzorgen en begeleiden uw bedrijf naar deze nieuwe norm. Ook passen wij uw oude norm aan de nieuwe regels. Dit kunnen wij verzorgen als coordinator van het managementsy...
142 training_cursus/training-iso-begeleiding/iso-begeleiding.php

Cursus Kwaliteitsmanagement ISO 9001:2015 BVT :: In-Company Opleider

... Een van de aspecten van een goede bedrijfsvoering is kwaliteitsmanagement. Als hulpmiddel daarvoor zijn de normen van NEN-EN-ISO 9001 van toepassing. Daarin zijn internationaal erkende regels voor kwaliteitssystemen opgenomen. Bedrijven die willen voldoen aan deze normen, bijvoorbeeld omdat zij gecertificeerd willen worden, dienen de strekking en inhoud daarvan te kunnen vertalen naar hun bedrijfssituatie. Deze cursus leert u de essenti...
221 training_cursus/Kwaliteitstrainingen/kwaliteitsmanagement.php

Cursus ISO 9001:2015 Beknopt Opfris Cursus BVT :: In-Company Opleider

... Kwaliteitsmanagement is meer dan het implementeren van een model alleen. Want hoe houdt u zicht op kwaliteit in een organisatie, die steeds verandert? In deze opleiding ontwikkelt u kennisvaardigheden, zodat u met uw bedrijf kunt meegroeien. U leert om zaken in het juiste perspectief te plaatsen. U krijgt praktische richtlijnen aangereikt om uw organisatie duurzaam te kunnen verbeteren. Onderwerpen Ontwikkeling In De Kwaliteitszorg, Nor...
28 training_cursus/iso_normering_cursus/iso_normen_certificering.php

Cursus Auditvaardigheden ISO 9001:2015 BVT :: In-Company Opleider

... Het uitvoeren van interne audits vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Een audit kan alleen effectief zijn als deze wordt uitgevoerd door mensen die auditing beheersen en zodoende hiermee resultaat boeken. Deze cursus leidt potenti?le auditoren op. Dit kunnen bijvoorbeeld door het management aangewezen functionarissen zijn, maar ook kwaliteits- en/of milieuco?rdinatoren. Na voltooiing van deze cursus is de deelnemer in staat om o...
26 training_cursus/cursus_interne_auditor/auditvaardigheden.php

Page generated in 0.0531 seconds.