088-7744333

Logo BVT opleiding advies
Searching ISO Kwaliteit ISO 9001:2015 begeleiding

Uw zoek resultaat voor: ISO Kwaliteit ISO 9001:2015 begeleiding

Cursus ISO Kwaliteit ISO 9001:2015 Begeleiding BVT :: In-Company Opleider

... Dit traject is bedoeld voor alle medewerkers, die binnen het bedrijf belast zijn met het opzetten van de normering en deze gaan uitvoeren (bijvoorbeeld voor ISO, OHSAS). Dit traject kan al dan niet gecombineerd worden met een nulpuntmeting van het managementsysteem. Wij verzorgen en begeleiden uw bedrijf naar deze nieuwe norm. Ook passen wij uw oude norm aan de nieuwe regels. Dit kunnen wij verzorgen als coordinator van het management...
142 training_cursus/training-iso-begeleiding/iso-begeleiding.php

Cursus ISO 9001:2015 Beknopt Opfris Cursus BVT :: In-Company Opleider

... Kwaliteitsmanagement is meer dan het implementeren van een model alleen. Want hoe houdt u zicht op kwaliteit in een organisatie, die steeds verandert? In deze opleiding ontwikkelt u kennisvaardigheden, zodat u met uw bedrijf kunt meegroeien. U leert om zaken in het juiste perspectief te plaatsen. U krijgt praktische richtlijnen aangereikt om uw organisatie duurzaam te kunnen verbeteren. Onderwerpen Ontwikkeling In De Kwaliteitszorg, N...
28 training_cursus/iso_normering_cursus/iso_normen_certificering.php

Cursus Asset Management ISO 55001:2014 BVT :: In-Company Opleider

... Heeft u meerdere financiele, fysieke of organisatorische assets in de organisatie? Dan weet u dat een efficiente asset management strategie een belangrijke bijdrage aan de verbetering van uw resultaten en performance biedt. BV&T kan u hierbij helpen. U kunt PAS 55 vervangen door ISO 55001 Asset Management in combinatie met het overzicht, de grondbeginselen en de terminologie van ISO 55000 en de gebruikersrichtlijnen van ISO 55002. Op ...
244 training_cursus/iso_55001_asset_management/training_iso_55001.php

Cursus ISO 27001 Informatiebeveiliging BVT :: In-Company Opleider

... Informatie is waardevol. Wanneer u informatie (beveiliging) op de juiste wijze waarborgt, kunt u vol vertrouwen zaken doen. ISO 27001 of ook wel ISO/IEC, onderdeel van de ISO 27000-serie, is de wereldwijde norm voor het Information Security Management System (ISMS). Met ISO 27001 bent u toekomstgericht bezig en biedt het u de vrijheid om te groeien, te innoveren en om uw klantenbestand verder uit te breiden. Aan de hand van ISO/IEC 27...
262 training_cursus/kwaliteit-iso-27001/iec-iso-27001-informatiebeveiliging.php

Cursus Kwaliteit ISO 9001 KAM-INK BVT :: In-Company Opleider

... De training ~ISO (KAM)~ is bestemd voor iedereen, die belast is met het omzetten of opzetten van ISO 9001:2000 / 18001 en 14001 systeem, zoals kwaliteitsmanagers, kwaliteitscoordinatoren en afdelingshoofden. Na afloop van de training is de deelnemer in staat zelfstandig het ISO-handboek aan te passen of op te zetten naar de ISO 9001/18001 en 14001 norm. Dit pakket wordt ook afzonderlijk aangeboden. Onderwerpen Wat Is `t Managementsyst...
154 training_cursus/iso-kwaliteit-certificering/iso-certificering.php

Cursus ISO 14001 Milieu Interne Auditor BVT :: In-Company Opleider

... Het borgen van een milieumanagementsysteem ISO 14001 is voor veel organisaties niet voldoende. Het beoordelen van het managementsysteem en controleren in welke mate het systeem bijdraagt aan het realiseren van het beleid en de milieudoelstellingen van de organisatie gebeurd door goed opgeleide auditoren. BV&T helpt ook organisaties het managementsysteem ISO 14001 te implementeren. De implementatie is opgebouwd aan de hand van de kenni...
245 training_cursus/training_iso_14001_management/cursus_iso_14001.php

Cursus Competentiebegeleiding BVT :: In-Company Opleider

... Loopt u in uw werk tegen een aantal lastige situaties aan? Bent u uw draai aan het zoeken in een nieuwe functie? Ziet u uitdaging in het aanscherpen van uw competenties? Bij competentie coaching krijgt u intensieve begeleiding aangeboden bij uw functioneren. Op deze manier creeert u bewust reflectie momenten om vanuit een breder perspectief te leren en naar uw eigen situatie te kijken. Tevens werkt u praktisch en doelgericht aan het v...
160 training_cursus/competentie_begeleiding/competentie_coaching.php

Cursus Kwaliteitsmanagement ISO 9001:2015 BVT :: In-Company Opleider

... Een van de aspecten van een goede bedrijfsvoering is kwaliteitsmanagement. Als hulpmiddel daarvoor zijn de normen van NEN-EN-ISO 9001 van toepassing. Daarin zijn internationaal erkende regels voor kwaliteitssystemen opgenomen. Bedrijven die willen voldoen aan deze normen, bijvoorbeeld omdat zij gecertificeerd willen worden, dienen de strekking en inhoud daarvan te kunnen vertalen naar hun bedrijfssituatie. Deze cursus leert u de essen...
221 training_cursus/Kwaliteitstrainingen/kwaliteitsmanagement.php

Cursus Auditvaardigheden ISO 9001:2015 BVT :: In-Company Opleider

... Het uitvoeren van interne audits vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Een audit kan alleen effectief zijn als deze wordt uitgevoerd door mensen die auditing beheersen en zodoende hiermee resultaat boeken. Deze cursus leidt potenti?le auditoren op. Dit kunnen bijvoorbeeld door het management aangewezen functionarissen zijn, maar ook kwaliteits- en/of milieuco?rdinatoren. Na voltooiing van deze cursus is de deelnemer in staat om...
26 training_cursus/cursus_interne_auditor/auditvaardigheden.php

Cursus Studievaardigheden Techniek BVT :: In-Company Opleider

... Volgt u een cursus of opleiding en dreigt uw studietijd langer te worden dan verwacht? Of volgt u een opleiding en kost deze meer tijd dan was voorzien? Of ziet u er tegen op om weer te gaan leren? Dit kunnen voor u, en mogelijk ook voor uw leidinggevende, punten zijn van zorg. U bent gemotiveerd om een opleiding te (gaan) volgen, maar weet niet altijd goed hoe u dit aan gaat pakken. Met de juiste studievaardigheden leert u voortaan m...
222 training_cursus/cursus-studievaardigheden/studie-begeleiding.php

Cursus VAPRO Basis Operator BVT :: In-Company Opleider

... De cursus VAPRO basisoperator (technisch vakkracht basis operator) biedt de deelnemer een brede basiskennis van het vak als operator, en geeft inzicht in de meest voorkomende basisprocessen en de bijbehorende procesbeheersing. De ondersteunende vakken onderbouwen de werkzaam in de mechanische of proces industrie zit in dit pakket.Een basisoperator bedient en onderhoudt de machines en installaties in een procestechnisch bedrijf. Bijvoo...
72 training_cursus/cursus-technisch-vakkracht/basisoperator-voorheen-vapro-basis.php

Cursus Leiderschap Vs Leidinggeven BVT :: In-Company Opleider

... In een leidinggevende rol wordt er veel van u als persoon gevraagd en verwacht. Om vanuit uw kracht te anticiperen op alles wat op u afkomt en van u verwacht wordt, is deze stap naar verdieping en bewustwording wat u verder zal helpen deze functie met passie uit te voeren. De filters waarmee we onze omgeving waarnemen worden op een deskundige wijze uiteengezet. Hierdoor krijgt u al gauw zicht op het ontstaan en het voorkomen van menta...
240 training_cursus/persoonlijke_bewustwording/begeleiding_in_bewustzijn.php

Cursus Persoonlijk Ontwikkelingsplan POP BVT :: In-Company Opleider

...n u steeds vaker verwacht dat u werknemers op een professionele manier kunt adviseren en in hun loopbaan kunt begeleiden. BV&T verzorgt zowel coaching als trainingstrajecten waarbij u instrumenten leert kennen die u kunt inzetten tijdens de begeleiding van uw werknemers. Daarnaast leert u tijdens deze trajecten omgaan met loopbaanvragen en om een loopbaanbegeleidingsplan op te stellen. Onderwerpen De Rol Van De Loopbaanadviseur Taken En Verantwoordelijkheden In LoopbaanbegeleidingHet Opstellen Van Een BegeleidingsplanDe Behoeften Van Uw Medewerkers In Kaart BrengenOverzicht Van Instrumenten Voor LoopbaanbegeleidingStappen In Het BegeleidingsprocesAnalyse Van Kwaliteiten En Beperkingen Van De MedewerkerPraktijksituaties En VoorbeeldenPersoonlijk Actieplan, Do`s & Don`ts Resultaten Na afloop van deze training heeft u geleerd hoe ...
52 training_cursus/training-persoonlijk-ontwikkelingsplan/persoonlijk-ontwikkelings-plan.php

Cursus Interne Auditor BVT :: In-Company Opleider

...e inzet van geschoolde mensen voor het uitvoeren van interne audits.Auditeren is een vak en zoals bij ieder vak is ook bij auditeren actuele vakkennis noodzakelijk. De cursus Interne auditor is een van die trajecten, die noodzakelijk zijn binnen de organisatie. In diverse normen (ISO 9001, HACCP, ISO 18001, ISO 14001 en/of AS 9100) wordt de term ?interne audits? genoemd. In de training Interne auditor worden de basisprincipes behandeld, zodat u volgens deze normen een interne audits kunt uitvoeren. Onderwerpen Uw Audits Keuze In Uitvoering: ISO 9001-14001&18001 Afgestemde Normering Van De OrganisatieHet Kwaliteitsmanagement SystemenVoorbereiding Van De Interne AuditsOpbouw Voor De Auditee (interviewtechnieken)Interne Auditor Plannen En UitvoerenEchte Audits Uitvoeren (interne Auditor)Helder Audit Rapport Schrijven (afstemming)P...
32 training_cursus/cursus-interne-auditor/training-interne-auditor.php

Training Referenties Gemeente Ministerie Organisatie Bedrijven Advisering

...t onze visie, missie en ideologieën uit. Zij zullen uw medewerkers stap voor stap helpen te ontwikkelen zodat zij het geleerde in de praktijk kunnen uitvoeren. Op dit moment bestaat het trainersnetwerk van BV&T voornamelijk uit taaldocenten, trainers in bedrijfsvoering, verkoop- en communicatietrainers, ISO kwaliteitsdeskundigen en trainers op het gebied van verandermanagement. De nadruk bij de trainingen die bij ons worden aangevraagd ligt veelal op aspecten als talen, bedrijfskunde, management, leidinggeven, verkoop, klantgerichtheid en samenwerking. BV&T is hiermee eenduidig en treedt hiermee dan ook naar buiten. Daarnaast zorgen wij voor de juiste docent of trainer bij uw organisatie. Wij streven naar een optimaal netwerk door verbondenheid, kennis- en ervaringsuitwisseling. Trainer: Sigo Koning Kwaliteit / Auditor Fun...
referenties.php

Page generated in 0.1726 seconds.