BV&T Privacystatement en Voorwaarden Advisering

Privacystatement

Wat doet BV&T met uw gegevens?

privacy, privacystatement, voorwaarden, algemeen, opleidingen, opleiding, opleidingsbureau, gegevens, training, cursus privacy, privacystatement, voorwaarden, algemeen, opleidingen, opleiding, opleidingsbureau, gegevens, training, cursusPrivacy Opleidingen algemeen

Inleiding

BV&T opleiding en advies is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. BV&T opleiding en advies houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is BV&T opleiding en advies, Buitenbree 12, 9403 JJ te Assen. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.Persoonsgegevens

privacy, privacystatement, voorwaarden, algemeen, opleidingen, opleiding, opleidingsbureau, gegevens, training, cursus

In het kader van onze dienstverlening (dus wanneer u een traject boekt, u inschrijft voor een cursus, lesmateriaal bestelt, gebruik maakt van onze diensten of wanneer u anderszins contact heeft met BV&T opleiding en advies) legt BV&T opleiding en advies gegevens vast. BV&T opleiding en advies gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten op de hoogte te houden van (nieuwe) producten en diensten van BV&T opleiding en advies en eventueel gelieerde bedrijven. Hierbij tracht BV&T opleiding en advies rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij BV&T opleiding en advies, t.a.v. CAI Centrale Aanmelding en Intake, Buitenbree 12, 9403 JJ te Assen. Wanneer wij uw afmelding hebben ontvangen, zullen wij uw gegevens voor deze berichten blokkeren.Surfgedrag

Op de website van BV&T opleiding en advies worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan BV&T opleiding en advies haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.BV&T opleiding en advies en andere websites

Op de site van BV&T opleiding en advies treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. BV&T opleiding en advies kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.Wijzigingen

privacy, privacystatement, voorwaarden, algemeen, opleidingen, opleiding, opleidingsbureau, gegevens, training, cursus

BV&T opleiding en advies behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Check daarom regelmatig dit privacystatement voor het privacybeleid van BV&T opleiding en advies.