Training Diensten Globale Opleiding Overzicht Advisering BVT Verzorgt Optimale Trainingen. Trainingen voor Directie tot Medewerker

Onze Dienst: Maximaal Kennis Opnemen?

Training Diensten Globale Opleiding Overzicht Advisering BVT Verzorgt Optimale Trainingen. Trainingen voor Directie tot MedewerkerTraining Diensten Globale Opleiding Overzicht Advisering BVT Verzorgt Optimale Trainingen. Trainingen voor Directie tot Medewerker

De opleidingen, trainingen en cursussen van BV&T zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit en inzetbaarheid van uw personeel of u als persoon. Het breed opleiden van uw personeel is daarnaast ook van groot belang voor uw bedrijf in zijn volle omvang. De opbouw van BV&T trainingsbijeenkomsten zijn bedoelt om kennis te laten beklijven. Het advies wat wij geven is dan ook, train niet in enkele dagen maar verspreid deze over meerdere weken, een trainingssessie per week van enkele uren. Wij scoren hierbij zeer hoog, u ziet het gedrag van u of uw medewerker sterk veranderen. BV&T werkt met de nieuwste logistieke formule waardoor wij zeer laag zijn in de prijs. U betaald per groep. Het advies voor een juiste samenstelling van de groep is ook van essentieel belang. U merkt het al, BV&T traint effectief met perspectief!

Met een programma met tal van opleiding- en trainingsproducten biedt BV&T op effectieve wijze professionele dienstverlening aan, waarmee uw bedrijf, uw management en medewerkers de toekomst flexibeler tegemoet kunnen zien. Het 'up-to-date' houden van kennis en vaardigheden van talenten in uw bedrijf is het beste fundament voor de toekomst van uw bedrijf. BV&T opereert met acht enthousiaste docenten/trainers die klaar staan om uw vraagstuk te beantwoorden.

Onze Diensten

Geen leermoment maar een leerproces.

Training, Diensten, Globale, Opleiding, Overzicht, Advisering, medewerker, globale, coaching, in-house, maatwerk.


Gedurende het gehele traject heeft de kandidaat rechtstreeks contact met de begeleider. Ook als hij thuis met een vraag zit. Er is dus altijd een uitwisseling van gedachten met de begeleider. De kandidaat kan eventueel via mailing met medestudenten, discussieren in de discussiegroepen van BV&T over dezelfde leerstof. Tijdens de contacturen is er persoonlijke aandacht, een luisterend oor en didactische uitwisseling. Er is tijd voor het maken van proefexamens en gelegenheid om de leerstof te herhalen. Het is evident, dat het rendement van dit leerproces vele malen groter is, dan bij het gebruiken van een leervorm afzonderlijk.Bedrijfsopleidingen (In-Company).

Training Diensten Globale Opleiding Overzicht Advisering BVT Verzorgt Optimale Trainingen. Trainingen voor Directie tot Medewerker


"Wij willen als organisatie klantvriendelijk communiceren met de juiste interactie". "uw organisatie moet effectiever en er moet beter gecommuniceerd worden". Dit soort wensen horen wij dagelijks. Een optimale bedrijfsvoering is vaak het startpunt van een trainingstraject. BV&T kan u daarbij prima van dienst zijn. Gezamenlijk maken we een analyse van de huidige en de gewenste situatie. Vervolgens stellen we een plan van aanpak voor.