BV&T zorgt voor een maximale afstemming van uw opleiding Advisering

Maximaal leren door middel van een goede afstemming


Opleiding, Algemeen, Docenten, Opleidingsprogramma, Kolb, Leerstijlen, Training on the Job, OJT, Learning by doing, Opleidingen, Leerproces, Leerstijlentest, Praktijk

Afstemming van Opleiding


BV&T biedt een compleet opleidingsprogramma aan. U kunt bij ons terecht voor praktijkgerichte opleidingen, training on the job (OJT) en learning by doing. Alle trajecten die wij op deze website aanbieden zijn met zorg ontwikkeld en kunnen binnen uw bedrijf uitgevoerd worden. Wanneer u een opleiding bij ons aanvraagt, zal de opleiding tevens zo veel mogelijk op uw bedrijf afgestemd worden. U bepaalt daarom de inhoud van de opleiding en wanneer de opleiding plaats zal vinden. Op deze manier kunnen wij ervoor zorgen dat onze opleidingen naadloos op uw bedrijf aansluiten.Geen leermoment maar een leerproces

Opleiding, Algemeen, Docenten, Opleidingsprogramma, Kolb, Leerstijlen, Training on the Job, OJT, Learning by doing, Opleidingen, Leerproces, Leerstijlentest, Praktijk


BV&T heeft als visie dat een opleiding volgen geen moment is, maar een proces. Wij raden daarom ook vaak aan om een opleiding verspreid over meerdere weken te volgen in plaats van de opleiding op hetzelfde aantal dagen achterelkaar te volgen. Hierdoor zullen de deelnemers de lesstof beter opnemen en kunnen zij het geleerde ondertussen toepassen in de praktijk. Tevens kunt u ervoor kiezen om de deelnemers vooraf aan de opleiding de leerstijlentest van Kolb te laten maken. Hieruit zal blijken welke leermethode het meest bij de deelnemer past. Vervolgens kunnen onze docenten de inhoud van de opleiding zo neerzetten dat deze aansluit bij de leermethode(s) van de deelnemers.Leerstijlen van Kolb

Opleiding, Algemeen, Docenten, Opleidingsprogramma, Kolb, Leerstijlen, Training on the Job, OJT, Learning by doing, Opleidingen, Leerproces, Leerstijlentest, Praktijk


Elk mens heeft een andere manier van leren. David Kolb, een Amerikaanse psycholoog, deed daarom onderzoek naar deze verschillende manieren. Uit zijn onderzoek onderscheidde hij vervolgens vier gedragingen met een bijhorende leerstijl, namelijk:

 • Doener
  Doeners hebben een voorkeur voor situaties waarin ze zo snel mogelijk aan de slag kunnen. Zij leren het best door middel van oefeningen om concrete ervaringen op te doen.

 • Dromer
  Dromers zoeken leersituaties op waarin zij zelf kunnen meemakten hoe iets in de praktijk uitpakt. Zij hebben de neging om problemen of situaties van alle kanten te bekijken en zien steeds weer nieuwe ingangen en oplossingen. Dromers leren daarom vooral door middel van waarnemen en reflecteren.

 • Denker
  Denkers zijn het liefst bezig met het vertalen van observaties in hypothesen en theorieën. Zij kunnen goed redeneren en zijn graag intellectueel bezig. Denkers werken graag zelfstandig om de gelegenheid te krijgen om eerst zelf een beeld te vormen van de theorie. Zij leren daarbij het meest door het vormen en formuleren van abstracte begrippen.

 • Beslisser
  Beslissers houden ervan om theorieën uit te proberen in de praktijk en leren het meest door te experimenteren. Ze nemen veel initiatief en gaan bij het hanteren van een probleem deductief en probleemoplossend te werk.

Wanneer u een optimale kennisopname wilt, is het het beste om alle leerstijlen te doorlopen. BV&T zorgt er daarom voor dat alle leerstijlen in haar opleidingen naar voren komen, tenzij er is gevraagd om de opleiding te richten op slechts een bepaalde leerstijl. Het doorlopen van alle leerstijlen wordt ook wel ervaringsleren genoemd. Bij ervaringsleren begint men meestal bij de doener, namelijk door concrete ervaringen op te doen. Vervolgens wordt er op deze ervaringen gereflecteerd en wordt hier theorie aan gekoppeld. Hierna zullen de deelnemers met de nieuwe theorie experimenteren zodat zij dit na afloop van de opleiding kunnen toepassen in de praktijk.Een hoger rendement

Opleiding, Algemeen, Docenten, Opleidingsprogramma, Kolb, Leerstijlen, Training on the Job, OJT, Learning by doing, Opleidingen, Leerproces, Leerstijlentest, Praktijk


Gedurende de opleiding kan de deelnemer rechtstreeks contact opnemen met de docent. Dit kan zelfs wanneer hij thuis of op zijn werk zit en een vraag heeft. De deelnemers kunnen contact opnemen via de mail of via onze app. De docent zal altijd klaar staan om de deelnemers te helpen met opleidingsgerichte vragen. Daarnaast is er tijdens de contacturen ruimte voor persoonlijke aandacht, een luisterend oor en didactische uitwisseling. U kunt er eventueel voor kiezen om na de opleiding de deelnemers een proefexamen te geven of een gelegenheid om de lesstof te herhalen. Op deze manier zorgen wij samen voor een hoger rendement.