088-7744333

Logo BVT opleiding advies
Searching Interne auditor (internal audit)

Uw zoek resultaat voor: Interne auditor (internal audit)

Cursus Interne Auditor (internal Audit) In-Company ook voor Groepstraingen

... Een belangrijke voorwaarde voor de effectiviteit van een KAM (kwaliteit, arbo, milieu) systeem is dat organisaties procesgerichte interne audits uitvoeren, waarmee de KAM-elementen Interne Auditor onderzocht kunnen worden op de juiste werking ervan. Deze audits beinvloeden het draagvlak en de effectiviteit van het KAM-systeem en vragen daarom de inzet van geschoolde mensen voor het uitvoeren van interne audits Auditeren is een ...
32 training_cursus/cursus-interne-auditor/training-interne-auditor.php

Cursus Auditvaardigheden ISO 9001:2015 In-Company ook voor Groepstraingen

... Het uitvoeren van interne audits vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Een audit kan alleen effectief zijn als deze wordt uitgevoerd door mensen die auditing beheersen en zodoende hiermee resultaat boeken. Deze cursus leidt potentiele auditoren op. Dit kunnen bijvoorbeeld door het management aangewezen functionarissen zijn, maar ook kwaliteits- en/of milieucoordinatoren. Na voltooiing van deze cursus is de cursist in sta...
26 training_cursus/cursus_interne_auditor/auditvaardigheden.php

Cursus ISO 14001 Milieu Interne Auditor In-Company ook voor Groepstraingen

... Het borgen van een milieumanagementsysteem ISO 14001 is voor veel organisaties niet voldoende. Het beoordelen van het managementsysteem en controleren in welke mate het systeem bijdraagt aan het realiseren van het beleid en de milieudoelstellingen van de organisatie gebeurd door goed opgeleide auditoren. BV&T helpt ook organisaties het managementsysteem ISO 14001 te implementeren. De implementatie is opgebouwd aan de hand van d...
245 training_cursus/training_iso_14001_management/cursus_iso_14001.php

Cursus Bedrijfs Onderzoek E-Learning In-Company ook voor Groepstraingen

... Goed verlopende interne communicatie is de succesfactor van uw organisatie. Niet alleen om het bedrijfsgevoel te stimuleren en medewerkers te betrekken bij het functioneren van uw organisatie, maar ook voor een positieve uitstraling naar uw klanten en omgeving. Om communicatie goed te laten verlopen, is gedegen onderzoek nodig. Question Degree meet voor u de effectiviteit van de interne communicatie in uw organisatie.BV&T onder...
163 training_cursus/communicatie_onderzoek/medewerker_betrokkenheid_onderzoek.php

Cursus OHSAS 18001 Arbo In-Company ook voor Groepstraingen

... Aanvullend op de training ~Interne auditor~ waarin de basisvaardigheden voor auditing zijn aangeleerd, is het mogelijk u te bekwamen in het auditeren van specifieke zorgsystemen. In deze training wordt u de specifieke kennis en vaardigheden bijgebracht voor de auditering van Arbozorgsystemen. Onderwerpen De Uitgangspunten Van Arbomanagement, Instrumenten Voor ArbomanagementPlan Van AanpakRisico-inventarisatie En -evaluatie (RI&...
155 training_cursus/kwaliteit-arbo-18001/training-arbo-18001.php

Cursus Kwaliteitsmanagement ISO 9001:2015 In-Company ook voor Groepstraingen

...dig en up-to-date geinformeerd wordt. Onderwerpen Ontwikkeling Kwaliteit; KwaliteitsdenkenHet KwaliteitsmanagementsystemenVerschillende MethodesOrganisatorische AspectenVerantwoordelijkheden En BevoegdhedenStaffunctionarissenConsequentiekostenKwaliteitsbeleidInterne Audit PlanningKwaliteitsverbetering. Resultaten Daarbij heeft u inzicht in de betekenis van het begrip kwaliteit in relatie tot de bedrijfsvoering en inzicht in de ontwikkeling van het kwaliteits- en procesdenken. U kunt de huidige normen van NEN-EN-ISO 9001 vertalen naar uw bedrijfssituatie. Ook heeft u inzicht in de opzet en invoering van een kwaliteitsmanagementsysteem. Tot slot heeft u geleerd om naar een grotere klanttevredenheid te streven en om hunzelf continu te verbeteren. Aansluitend op alle niveaus Iedereen leert anders en niet iedereen heeft hetze...
221 training_cursus/Kwaliteitstrainingen/kwaliteitsmanagement.php

Cursus Effectief Telefoneren In-Company ook voor Groepstraingen

...eceptioniste is het visitekaartje van uw bedrijf. Dit stelt eisen aan zijn/haar attitude, woordgebruik en toonhoogte. Uw telefoniste staat echter vaak ook aan het begin van de aanvraag, de opmerking of de klacht. Dit vereist vaardigheden op het gebied van communicatie, commercie en interne daadkracht. U leert en oefent in deze training de do`s en don`ts van het telefoonverkeer en u leert de kracht en het belang van de verbale communicatie. Onderwerpen Dagelijkse Praktijk; Doorbreken Van PatronenTelefoonirritatieRegels DoorverbindenTelefonische KlachtenafhandelingWanneer Belscripts En HoeGesprekstechniekenPersoonlijk Actieplan, Do`s & Don`ts. Resultaten Daarbij heeft u gewonnen aan zelfverzekerdheid en zelfbewustzijn. U bent zich bewust van de belangrijke rol die u binnen uw organisatie vervult. U gaat zelfbewuster en sla...
13 training_cursus/training/effectief_telefoneren.php

Cursus Quality Manager Kwaliteit QHSA In-Company ook voor Groepstraingen

...t uitoefenen van zijn/haar taak. Onderwerpen Managementsysteem, Kwaliteitsbeleid UiteengezetHoe Organiseer Je De Uitvoering Van De SysteemprocessenInterpretatie Van De Norm Naar PraktijkOmgaan Met Knelpunten In De SamenwerkingOptimale Rapportage Voor AuditorsPersoonlijk Actieplan. Resultaten Effectief vorm en inhoud kunnen geven aan `kwaliteitsdenken` in de eigen organisatie is de hoofdbekommernis van deze training. We willen u inzicht geven in kwaliteitsconcepten maar bovendien de nodige hulpmiddelen en vaardigheden aanreiken om als kwaliteitscoordinator professioneem aan de slag te kunnen. Om dit te realiseren vertalen de docenten de theoretische materie naar praktisch realiseerbare uitdagingen voor uw concrete situatie. U zult een belangrijke rol spelen in de opwaardering van het kwaliteitsniveau van uw organisatie. A...
167 training_cursus/cursus-kwaliteit-coordinator/De-kwaliteitscoordinator.php

Cursus Projectmanagement In-Company ook voor Groepstraingen

...oor hen, die nog geen ervaring hebben met projecten. Na afloop van deze zeer praktijkgerichte training bent u in staat een duidelijke en heldere invulling te geven aan de verschillende aspecten van projecten. Daarnaast leert u uitstekend te onderhandelen met zowel interne als externe partijen en u weet hoe u projecttaken kunt delegeren. Aansluitend op alle niveaus Iedereen leert anders en niet iedereen heeft hetzelfde leerniveau. BV&T trainers weten exact in te gaan op de leervraag van de individuele deelnemer. Zij weten pedagogisch exact wat elke cursist nodig heeft. Ons sterke punt is het toepassen van de Bloom Taxonomie en Kolb Theorie. Voordat een traject start, brengen wij door middel van persoonlijke doelstellingen de verwachting in kaart. Op deze wijze weten wij goed hoe wij de kennis moeten overbrengen. Cursu...
88 training_cursus/training_projectmanagement/project-leider_management.php

Cursus Italiaans Voor Beginners In-Company ook voor Groepstraingen

... Heeft u Italiaans nodig voor uw werk? En bent u het zat om steeds weer het woordenboek te pakken of om het internet te raadplegen? Dan is deze cursus een geschikte keuze voor u. Italiaans is geen gemakkelijke taal. De grammatica is veel anders dan die van de Nederlandse taal en ook lijken de woorden van beide talen niet op elkaar. Gelukkig hebben wij de geschikte cursus voor u. Met de cursus Italiaans voor beginners leert u nam...
246 training_cursus/cursus-italiaans-voor-beginners/italiaans-basiscursus.php

Cursus Rapporteren In-Company ook voor Groepstraingen

... We wijzen erop de verschillen tussen interne en externe rapportages en wat er komt kijken bij mondelinge en schriftelijke rapportages. Ook behandelen we de verschillende doelen waarvoor een rapport kan worden geschreven. We onderscheiden onder meer: inventariseren, voorlichten, overtuigen en verslaggeven. Met die informatie kunt u de juiste informatie selecteren en de juiste toon en stijl treffen. In de cursus Rapporteren leert...
147 training_cursus/cursus-rapporteren-training-rapporteren/cursus-rapporteren-workshop-rapporteren.php

Cursus Klantgericht Denken En Handelen In-Company ook voor Groepstraingen

...non-profit sector. Met name in deze omgeving is het zeer van belang, dat de klant centraal komt te staan. Hoe u dit bereikt? Dat leert u tijdens deze training! Onderwerpen Wat Is Klantgerichtheid; Klantgericht CommunicerenUw Rol En VerantwoordelijkheidKlantgerichtheidInterne KlantgerichtheidLastige Klanten En KlachtenafhandelingKlantgerichtheid Versus Beleefdheid. Resultaten Het programma is bewust meer praktijkgericht dan theoretisch. Korte inleidingen wisselen we af met rollenspelen, oefeningen, discussies en groepsopdrachten. Voor de implementatie van de ideeen in uw praktijk maakt u een actieplan. We gebruiken herkenbare voorbeelden en cases, die aansluiten op de praktijk in uw organisatie. Aansluitend op alle niveaus Iedereen leert anders en niet iedereen heeft hetzelfde leerniveau. BV&T trainers weten exact in ...
156 training_cursus/klantgerichtheid/klantgerichtdenken.php

Cursus MT Middel Management Intensief In-Company ook voor Groepstraingen

...n mensen onderling. Die kennis doet u op met de cursus Middelmanagement. Een puur praktische en boeiende cursus, waarin alle zaken, die in de dagelijkse praktijk een rol spelen uitgebreid aan bod komen. Onderwerpen Organisatiekunde, Doelstellingen Strategie En PlanningInterne Organisatie En BedrijfsprocessenHet Schrijven Van Een AdviesPersoneelsmanagementHet Nieuwe WerkenFinancieel Beheer En AnalyseMarketing ManagementLeiderschapsstijlen En -vaardighedenTime ManagementStressmanagementPraktijksituaties En -voorbeeldenPersoonlijk Actieplan, Do`s & Don`ts. Resultaten Na afloop van de Cursus Middel Management: - weet u hoe u de organisatie van de restauratieve voorzieningen verbetert; - heeft u inzicht in hoe u efficienter kunt omgaan met de ruimtes in het gebouw; - weet u hoe u de facilitaire dienstverlening commercieel kun...
100 training_cursus/middel-management/middel-management.php

Page generated in 0.053 seconds.