088-7744333

Logo BVT opleiding advies
Searching Interne auditor

Uw zoek resultaat voor: Interne auditor

Cursus Interne Auditor BVT :: In-Company Opleider

... Een belangrijke voorwaarde voor de effectiviteit van een KAM-systeem (kwaliteit, arbo, milieu) is dat organisaties procesgerichte interne audits uitvoeren, waarmee de KAM-elementen Interne auditor onderzocht kunnen worden op de juiste werking ervan. Deze audits be?nvloeden het draagvlak en de effectiviteit van het KAM-systeem en vragen daarom de inzet van geschoolde mensen voor het uitvoeren van interne audits...
32 training_cursus/cursus-interne-auditor/training-interne-auditor.php

Cursus Auditvaardigheden ISO 9001:2015 BVT :: In-Company Opleider

... Het uitvoeren van interne audits vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Een audit kan alleen effectief zijn als deze wordt uitgevoerd door mensen die auditing beheersen en zodoende hiermee resultaat boeken. Deze cursus leidt potenti?le auditoren op. Dit kunnen bijvoorbeeld door het management aangewezen functionarissen zijn, maar ook kwaliteits- en/of milieuco?rdinatoren. Na voltooiing van deze cursus i...
26 training_cursus/cursus_interne_auditor/auditvaardigheden.php

Cursus ISO 14001 Milieu Interne Auditor BVT :: In-Company Opleider

... Het borgen van een milieumanagementsysteem ISO 14001 is voor veel organisaties niet voldoende. Het beoordelen van het managementsysteem en controleren in welke mate het systeem bijdraagt aan het realiseren van het beleid en de milieudoelstellingen van de organisatie gebeurd door goed opgeleide auditoren. BV&T helpt ook organisaties het managementsysteem ISO 14001 te implementeren. De implementatie is opgebouwd ...
245 training_cursus/training_iso_14001_management/cursus_iso_14001.php

Cursus Bedrijfs Onderzoek E-Learning BVT :: In-Company Opleider

... Goed verlopende interne communicatie is de succesfactor van uw organisatie. Niet alleen om het bedrijfsgevoel te stimuleren en medewerkers te betrekken bij het functioneren van uw organisatie, maar ook voor een positieve uitstraling naar uw klanten en omgeving. Om communicatie goed te laten verlopen, is gedegen onderzoek nodig. Question Degree meet voor u de effectiviteit van de interne communicatie in uw organ...
163 training_cursus/communicatie_onderzoek/medewerker_betrokkenheid_onderzoek.php

Cursus OHSAS 18001 Arbo BVT :: In-Company Opleider

... Aanvullend op de training ~Interne auditor~ waarin de basisvaardigheden voor auditing zijn aangeleerd, is het mogelijk u te bekwamen in het auditeren van specifieke zorgsystemen. In deze training wordt u de specifieke kennis en vaardigheden bijgebracht voor de auditering van Arbozorgsystemen. Onderwerpen De Uitgangspunten Van Arbomanagement, Instrumenten Voor ArbomanagementPlan Van AanpakRisico-inventarisatie E...
155 training_cursus/kwaliteit-arbo-18001/training-arbo-18001.php

Cursus Effectief Telefoneren BVT :: In-Company Opleider

...foniste/receptioniste is het visitekaartje van uw bedrijf. Dit stelt eisen aan zijn/haar attitude, woordgebruik en toonhoogte. Uw telefoniste staat echter vaak ook aan het begin van de aanvraag, de opmerking of de klacht. Dit vereist vaardigheden op het gebied van communicatie, commercie en interne daadkracht. U leert en oefent in deze training de do`s en don`ts van het telefoonverkeer en u leert de kracht en het belang van de verbale communicatie. Onderwerpen Dagelijkse Praktijk; Doorbreken Van PatronenTelefoonirritatieRegels DoorverbindenTelefonische KlachtenafhandelingWanneer Belscripts En HoeGesprekstechniekenPersoonlijk Actieplan, Do`s & Don`ts. Resultaten Daarbij heeft u gewonnen aan zelfverzekerdheid en zelfbewustzijn. U bent zich bewust van de belangrijke rol die u binnen uw organisatie vervult. ...
13 training_cursus/training/effectief_telefoneren.php

BV&T heeft maar liefst 75 vaste docenten en trainers

...koop, klantgerichtheid en samenwerking. BV&T is hiermee eenduidig en treedt hiermee dan ook naar buiten. Daarnaast zorgen wij voor de juiste docent of trainer bij uw organisatie. Wij streven naar een optimaal netwerk door verbondenheid, kennis- en ervaringsuitwisseling. Trainer: Sigo Koning Kwaliteit, Bedrijfskunde en Auditor Trainer: Judita Soban Engels Niveau I/II (Noord) Trainer: Marielle Molenaar Communicatie all-round (West) Trainer: Sven Tillema Duits (Midden) Tweedegraads docent Duits Trainer: Hedwig van Rijkom Nederlands en NT2 (Limburg) Trainer: Robert-Jan Hazeleger Russisch, Nederlands en NT2 Eerstegraads docent Russisch Niveau CET: A1, A2, B1, B2, C1 en C2 Trainer: Sylvie Kop Frans Mijn naam is Sylvie Kop. Ik ben geboren en getogen in de Elzas, maar woon inmiddels alweer bijna 35 jaar in Neder...
professionele_trainers.php

Cursus Quality Manager Kwaliteit QHSA BVT :: In-Company Opleider

...en bij het uitoefenen van zijn/haar taak. Onderwerpen Managementsysteem, Kwaliteitsbeleid UiteengezetHoe Organiseer Je De Uitvoering Van De SysteemprocessenInterpretatie Van De Norm Naar PraktijkOmgaan Met Knelpunten In De SamenwerkingOptimale Rapportage Voor AuditorsPersoonlijk Actieplan. Resultaten Effectief vorm en inhoud kunnen geven aan `kwaliteitsdenken` in de eigen organisatie is de hoofdbekommernis van deze training. We willen u inzicht geven in kwaliteitsconcepten maar bovendien de nodige hulpmiddelen en vaardigheden aanreiken om als kwaliteitscoordinator professioneem aan de slag te kunnen. Om dit te realiseren vertalen de docenten de theoretische materie naar praktisch realiseerbare uitdagingen voor uw concrete situatie. U zult een belangrijke rol spelen in de opwaardering van het kwaliteitsni...
167 training_cursus/cursus-kwaliteit-coordinator/De-kwaliteitscoordinator.php

Cursus Projectmanagement BVT :: In-Company Opleider

...nden en voor hen, die nog geen ervaring hebben met projecten. Na afloop van deze zeer praktijkgerichte training bent u in staat een duidelijke en heldere invulling te geven aan de verschillende aspecten van projecten. Daarnaast leert u uitstekend te onderhandelen met zowel interne als externe partijen en u weet hoe u projecttaken kunt delegeren. Aansluitend op alle niveaus Iedereen leert anders en niet iedereen heeft hetzelfde leerniveau. BV&T trainers weten exact in te gaan op de leervraag van de individuele deelnemer. Zij weten pedagogisch exact wat elke cursist nodig heeft. Ons sterke punt is het toepassen van de Bloom Taxonomie en Kolb Theorie. Voordat een traject start, brengen wij door middel van persoonlijke doelstellingen de verwachting in kaart. Op deze wijze weten wij goed hoe wij de kennis...
88 training_cursus/training_projectmanagement/project-leider_management.php

Training Referenties Gemeente Ministerie Organisatie Bedrijven Advisering

...tgerichtheid en samenwerking. BV&T is hiermee eenduidig en treedt hiermee dan ook naar buiten. Daarnaast zorgen wij voor de juiste docent of trainer bij uw organisatie. Wij streven naar een optimaal netwerk door verbondenheid, kennis- en ervaringsuitwisseling. Trainer: Sigo Koning Kwaliteit, Bedrijfskunde en Auditor Trainer: Judita Soban Engels Niveau I/II (Noord) Trainer: Marielle Molenaar Communicatie all-round (West) Trainer: Sven Tillema Duits (Midden) Tweedegraads docent Duits Trainer: Hedwig van Rijkom Nederlands en NT2 (Limburg) Trainer: Robert-Jan Hazeleger Russisch, Nederlands en NT2 Eerstegraads docent Russisch Niveau CET: A1, A2, B1, B2, C1 en C2 Trainer: Sylvie Kop Frans Mijn naam is Sylvie Kop. Ik ben geboren en getogen in de Elzas, maar woon inmiddels alweer bijna 35 jaar in Nederland. In F...
referenties.php

Cursus Klantgericht Denken En Handelen BVT :: In-Company Opleider

...nt in de non-profit sector. Met name in deze omgeving is het zeer van belang, dat de klant centraal komt te staan. Hoe u dit bereikt? Dat leert u tijdens deze training! Onderwerpen Wat Is Klantgerichtheid; Klantgericht CommunicerenUw Rol En VerantwoordelijkheidKlantgerichtheidInterne KlantgerichtheidLastige Klanten En KlachtenafhandelingKlantgerichtheid Versus Beleefdheid. Resultaten Het programma is bewust meer praktijkgericht dan theoretisch. Korte inleidingen wisselen we af met rollenspelen, oefeningen, discussies en groepsopdrachten. Voor de implementatie van de ideeen in uw praktijk maakt u een actieplan. We gebruiken herkenbare voorbeelden en cases, die aansluiten op de praktijk in uw organisatie. Aansluitend op alle niveaus Iedereen leert anders en niet iedereen heeft hetzelfde leerniveau. BV&...
156 training_cursus/klantgerichtheid/klantgerichtdenken.php

Freelance Docent Trainer Vacatures BVT direct meer resultaat.

...ormulier, welke op deze site staat, uw gewenste trajecten aangeven.! Wat verwachten wij van u... Goed kunnen inleven in de theorie alsook in de kandidaten Uw expertise is uw aangegeven trajecten Goede beheersing van de Nederlandse taal Goede communicatieve vaardigheden Flexibiliteit Beheersing van het office-pakket Vaste internetverbindingen is een prè Solliciteren.. Contactgegevens: Meer info? Neem contact op met ons op via: 088-7744333. Uw gegevens worden naar goedkeuring opgenomen in de database van Educhains, de schakel tussen trainer en organisatie. U krijgt hierover nog nader bericht! Recente klanten ...
vacatures.php

Cursus Italiaans Voor Beginners BVT :: In-Company Opleider

... Heeft u Italiaans nodig voor uw werk? En bent u het zat om steeds weer het woordenboek te pakken of om het internet te raadplegen? Dan is deze cursus een geschikte keuze voor u.Italiaans is geen gemakkelijke taal. De grammatica is anders dan die van de Nederlandse taal en ook lijken de woorden van beide talen niet op elkaar. Gelukkig hebben wij de geschikte cursus voor u. Met de cursus Italiaans voor beginners ...
246 training_cursus/cursus-italiaans-voor-beginners/italiaans-basiscursus.php

Cursus Kwaliteitsmanagement ISO 9001:2015 BVT :: In-Company Opleider

...rdt. Onderwerpen Afgestemd Op De Doelstelling Van Uw Organisatie Ontwikkeling KwaliteitKwaliteitsdenkenKwaliteitsmanagementsystemenVerschillende MethodesOrganisatorische AspectenVerantwoordelijkheden En BevoegdhedenStaffunctionarissenConsequentiekostenKwaliteitsbeleidInterne Audit PlanningKwaliteitsverbetering Resultaten Na deze cursus heeft u meer inzicht in de betekenis van het begrip ?kwaliteit? in relatie tot de bedrijfsvoering en in de ontwikkeling van het kwaliteits- en procesdenken. U kunt de huidige normen van NEN-EN-ISO 9001 vertalen naar uw bedrijfssituatie. Daarnaast heeft u inzicht in de opzet en invoering van een kwaliteitsmanagementsysteem. U heeft geleerd om naar een grotere klanttevredenheid te streven, en weet u hoe de kwaliteit van uw bedrijf continu kan verbeteren. Aansluitend op a...
221 training_cursus/Kwaliteitstrainingen/kwaliteitsmanagement.php

Cursus Rapporteren BVT :: In-Company Opleider

...ndiger te schrijven? Of wilt u leren om meer structuur aan te brengen in uw rapporten? In deze praktijkgerichte cursus leert u allerlei technieken die u helpen bij het schrijven van heldere en beknopte verslagen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan interne en externe rapportages en wat er komt kijken bij mondelinge en schriftelijke rapportages. Er wordt ingegaan op de verschillende doelen waarvoor een rapport geschreven kan worden en hoe u hierop aansluit qua structuur, toon en schrijfstijl. Hierbij onderscheiden we: inventariseren, voorlichten, overtuigen en verslaggeven. Tijdens de cursus Rapporteren leert u stap voor stap wat er bij het schrijven van een goed rapport komt kijken. Onderwerpen Soorten Rapportages Externe Rapportage SchrijvenStructuur Van Een RapportArgumenterenSchrijfstijlRapportere...
147 training_cursus/cursus-rapporteren-training-rapporteren/cursus-rapporteren-workshop-rapporteren.php

Page generated in 0.0524 seconds.