088-7744333

Logo BVT opleiding advies
Searching Interne Audit Planning

Uw zoek resultaat voor: Interne Audit Planning

Cursus Interne Auditor BVT :: In-Company Opleider

... Een belangrijke voorwaarde voor de effectiviteit van een KAM-systeem (kwaliteit, arbo, milieu) is dat organisaties procesgerichte interne audits uitvoeren, waarmee de KAM-elementen Interne auditor onderzocht kunnen worden op de juiste werking ervan. Deze audits be?nvloeden het draagvlak en de effectiviteit van het KAM-systeem en vragen daarom de inzet van geschoolde mensen voor het uitvoeren van interne audits.Auditer...
32 training_cursus/cursus-interne-auditor/training-interne-auditor.php

Cursus Auditvaardigheden ISO 9001:2015 BVT :: In-Company Opleider

... Het uitvoeren van interne audits vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Een audit kan alleen effectief zijn als deze wordt uitgevoerd door mensen die auditing beheersen en zodoende hiermee resultaat boeken. Deze cursus leidt potenti?le auditoren op. Dit kunnen bijvoorbeeld door het management aangewezen functionarissen zijn, maar ook kwaliteits- en/of milieuco?rdinatoren. Na voltooiing van deze cursus is de deel...
26 training_cursus/cursus_interne_auditor/auditvaardigheden.php

Cursus ISO 14001 Milieu Interne Auditor BVT :: In-Company Opleider

... Het borgen van een milieumanagementsysteem ISO 14001 is voor veel organisaties niet voldoende. Het beoordelen van het managementsysteem en controleren in welke mate het systeem bijdraagt aan het realiseren van het beleid en de milieudoelstellingen van de organisatie gebeurd door goed opgeleide auditoren. BV&T helpt ook organisaties het managementsysteem ISO 14001 te implementeren. De implementatie is opgebouwd aan de ...
245 training_cursus/training_iso_14001_management/cursus_iso_14001.php

Cursus NEN 15224 Kwaliteitstraining BVT :: In-Company Opleider

... ISO 15224 voor Zorg en Welzijn is een kwaliteitsnorm voor zorg- en welzijnsinstellingen. Voor veel organisaties biedt dit nieuwe kansen en daarbij ook betere documentatie!Het betekent namelijk dat er eindelijk een volgende stap gezet kan worden als het gaat om meer praktische vormen van kwaliteitszorg.We mogen inmiddels concluderen dat HKZ een aantal organisaties zeker geholpen heeft om kwaliteitsmanagement systematis...
291 training_cursus/kwaliteit_15224/audit_omtrent_15224_zorg_en_welzijn.php

Cursus Bedrijfs Onderzoek E-Learning BVT :: In-Company Opleider

... Goed verlopende interne communicatie is de succesfactor van uw organisatie. Niet alleen om het bedrijfsgevoel te stimuleren en medewerkers te betrekken bij het functioneren van uw organisatie, maar ook voor een positieve uitstraling naar uw klanten en omgeving. Om communicatie goed te laten verlopen, is gedegen onderzoek nodig. Question Degree meet voor u de effectiviteit van de interne communicatie in uw organisatie....
163 training_cursus/communicatie_onderzoek/medewerker_betrokkenheid_onderzoek.php

Cursus OHSAS 18001 Arbo BVT :: In-Company Opleider

... Aanvullend op de training ~Interne auditor~ waarin de basisvaardigheden voor auditing zijn aangeleerd, is het mogelijk u te bekwamen in het auditeren van specifieke zorgsystemen. In deze training wordt u de specifieke kennis en vaardigheden bijgebracht voor de auditering van Arbozorgsystemen. Onderwerpen De Uitgangspunten Van Arbomanagement, Instrumenten Voor ArbomanagementPlan Van AanpakRisico-inventarisatie En -eval...
155 training_cursus/kwaliteit-arbo-18001/training-arbo-18001.php

BV&T heeft maar liefst 75 vaste docenten en trainers

...erbondenheid, kennis- en ervaringsuitwisseling. Trainer: Sigo Koning Kwaliteit / Auditor Functie: Docent Bedrijfskunde en Kwaliteitsmanagement. Laatst genoten opleiding: HBO Communicatie. Werkervaring: 20 jaar kwaliteitsco?rdinator NAM. Nevenactiviteit: Implementatie van ISO en managementsystemen, daarnaast docent ISO interne auditor. Trainer: Beate Bos Duits Russisch Noord Functie: Docent Duits / Spaans / Russisch. Laatst genoten opleiding: 1e graads Duits en bovengenoemde vakken. Werkervaring: 5 jaar werkzaam bij BV&T. Nevenactiviteit: Centrale intake voor organisaties en bedrijven CET. Trainer: Judita Soban Engels Niv I/II Noord Functie: Docent Engels. Laatst genoten opleiding: 2e graads Docent Engels. Werkervaring: meer dan 10 jaar in het onderwijs. Nevenactiviteit: Het begeleiden van coachingstrajecten mbt...
professionele_trainers.php

Training Referenties Gemeente Ministerie Organisatie Bedrijven Advisering

...id, kennis- en ervaringsuitwisseling. Trainer: Sigo Koning Kwaliteit / Auditor Functie: Docent Bedrijfskunde en Kwaliteitsmanagement. Laatst genoten opleiding: HBO Communicatie. Werkervaring: 20 jaar kwaliteitsco?rdinator NAM. Nevenactiviteit: Implementatie van ISO en managementsystemen, daarnaast docent ISO interne auditor. Trainer: Beate Bos Duits Russisch Noord Functie: Docent Duits / Spaans / Russisch. Laatst genoten opleiding: 1e graads Duits en bovengenoemde vakken. Werkervaring: 5 jaar werkzaam bij BV&T. Nevenactiviteit: Centrale intake voor organisaties en bedrijven CET. Trainer: Judita Soban Engels Niv I/II Noord Functie: Docent Engels. Laatst genoten opleiding: 2e graads Docent Engels. Werkervaring: meer dan 10 jaar in het onderwijs. Nevenactiviteit: Het begeleiden van coachingstrajecten mbt. het Enge...
referenties.php

Cursus Kwaliteitsmanagement ISO 9001:2015 BVT :: In-Company Opleider

...rdt. Onderwerpen Afgestemd Op De Doelstelling Van Uw Organisatie Ontwikkeling KwaliteitKwaliteitsdenkenKwaliteitsmanagementsystemenVerschillende MethodesOrganisatorische AspectenVerantwoordelijkheden En BevoegdhedenStaffunctionarissenConsequentiekostenKwaliteitsbeleidInterne Audit PlanningKwaliteitsverbetering Resultaten Na deze cursus heeft u meer inzicht in de betekenis van het begrip ?kwaliteit? in relatie tot de bedrijfsvoering en in de ontwikkeling van het kwaliteits- en procesdenken. U kunt de huidige normen van NEN-EN-ISO 9001 vertalen naar uw bedrijfssituatie. Daarnaast heeft u inzicht in de opzet en invoering van een kwaliteitsmanagementsysteem. U heeft geleerd om naar een grotere klanttevredenheid te streven, en weet u hoe de kwaliteit van uw bedrijf continu kan verbeteren. Aansluitend op alle niveaus...
221 training_cursus/Kwaliteitstrainingen/kwaliteitsmanagement.php

Cursus Studievaardigheden Techniek BVT :: In-Company Opleider

...nen voor u, en mogelijk ook voor uw leidinggevende, punten zijn van zorg. U bent gemotiveerd om een opleiding te (gaan) volgen, maar weet niet altijd goed hoe u dit aan gaat pakken. Met de juiste studievaardigheden leert u voortaan met meer plezier en houdt u zich aan uw planning. Binnen deze training staat u als medewerker centraal. Naast de begeleiding krijgt u ook informatie over studievaardigheden en individuele begeleiding. De bijeenkomsten hebben een nog nader af te stemmen tussenperiode. In deze tussenperiode heeft u tijd om aan uw eigen geformuleerde leerdoelen te werken. Onderwerpen Studievaardigheden; Wat Leren InhoudtHaal Het Maximale Uit Uw StudieOndersteuning In Moeilijke VakkenDe Juiste Planning MakenTimemanagementPersoonlijk Actieplan. Resultaten Daarbij heeft u (weer) geleerd om te leren. U maak...
222 training_cursus/cursus-studievaardigheden/studie-begeleiding.php

Cursus Asset Management ISO 55001:2014 BVT :: In-Company Opleider

...ef OnderhoudOrganisatie Actieplannen. Resultaten Deze cursus is geschikt voor elke organisatie die wilt beginnen met ISO 55001 Asset Management of haar expertise op dit vlak wilt verbeteren. BV&T biedt de informatie en diensten aan die u verder op weg zullen helpen. Audits zijn afhankelijk van uw behoefte beschikbaar als aanvulling op uw certificering of als standalone service. BV&T biedt zowel de certificering als audits aan op het gebied van ISO 55001 waarbij u optimaal wordt ondersteund in het behalen van uw doelstellingen. Na deze cursus of training kunt u ISO 55001 succesvol toepassen in de dagelijkse praktijk. Daarbij heeft u ook het best mogelijke rendement van uw assets en een verlaging van uw total cost of ownership. Aansluitend op alle niveaus Iedereen leert anders en niet iedereen heeft hetzelfde lee...
244 training_cursus/iso_55001_asset_management/training_iso_55001.php

Cursus Effectief Leidinggeven BVT :: In-Company Opleider

...g, dat het past bij de omgeving en bij de organisatie. ~ Voor Wie ~ U bent leidinggevende, lijnmanager of hoofd van een afdeling met ruime werkervaring. U bent op strategisch niveau werkzaam. U wilt uw (management)vaardigheden en uw kennis op het gebied van ondernemerschap/businessplanning verder vergroten en verder ontplooien. U beschikt over hbo- of academisch werk en denkniveau, aangevuld met ruime werkervaring. Onderwerpen Leidinggeven Managen, Doelgericht OptredenPlanning En KostenMotivatie CoachenControleren Sturen.Persoonlijk Actieplan, Do`s & Don`ts. Resultaten U signaleert de ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie op een breed terrein. Deze beoordeelt u op het belang voor de organisatie. U zorgt voor een marketingconcept, dat past bij de omgeving en bij de organisatie. U kunt marktonderzoek i...
99 training_cursus/ondernemer/ondernemer-in-de-organisatie.php

Cursus Projectmanagement BVT :: In-Company Opleider

... deze brede training komen alle aspecten aan de orde, die essentieel zijn voor het juist laten slagen van projectmatig denken. Wat betekent dit concreet? Efficientie is hierbij een goed woord. Wij trainen in hoe u kunt omgaan met geld, tijd, kwaliteit en netwerkplanning! Onderwerpen Project Resultaten En Doelstellingen; Projecten FaserenProjecten BeheersenProjecten En BeslissenProject BudgetteringPlanningstechnieken En Methodes Van ProjectenWerken Met DeadlinesWerken Met BeslissingsdocumentenVoortgangsrapportagePersoonlijk Actieplan, Do`s & Don`ts. Resultaten Deze training is ontwikkeld voor (aankomend) projectleiders, leidinggevenden en voor hen, die nog geen ervaring hebben met projectmanagement. Na afloop van deze zeer praktijkgerichte training bent u in staat een duidelijke en heldere invulling te geven aan...
56 training_cursus/cursus-project-management/training-praktische-projectmanagement.php

Cursus Werkvoorbereiding BVT :: In-Company Opleider

...liseren. Onderwerpen Bedrijfsprocessen En Werkvoorbereiding OrganisatiebegrippenIntroductie WerkvoorbereiderTheory Of Constraints (TOC)Projectmatig WerkenProjectbeheersingKostenbeheersingPlannen Logistiek En InkoopOptimale LogistiekWerkvoorbereiderDe Nieuwste Technieken M.b.t. PlanningNetwerkplanning Resultaten U verbetert uw kennis over aspecten van werkvoorbereiding. U leert effectief te communiceren met uw medewerkers om de werkprocessen zo goed mogelijk te laten verlopen. Daarnaast vergroot u uw kennis van projectmatig werken en leert u het werk van optimale werkvoorbereiding. U kunt afwijkingen anticiperen en weet hier creatief op in te spelen. Aansluitend op alle niveaus Iedereen leert anders en niet iedereen heeft hetzelfde leerniveau. BV&T trainers weten exact in te gaan op de leervraag van de indiv...
91 training_cursus/cursus-werkvoorbereiding/cursus-werkvoorbereider.php

Cursus Logistiek Verbeteren BVT :: In-Company Opleider

...sen, die aan opslag en distributie worden gesteld zijn hoog. Alles moet snel, flexibel, effici?nt, correct, goedkoop en met meer toegevoegde waarde gebeuren. Deze cursus biedt u concrete tips en tools. Onderwerpen Logistieke Kennis OrganisatieprincipesInkoopGoederenstroomLogistieke NetwerkplanningDistributieplanningABC-analyseLogistieke Kosten Resultaten Deze optimale cursus is speciaal ontwikkeld voor diegene die een gedegen, praktische toepasbare en brede basiskennis op het gebied van logistiek wil ontwikkelen. Er zit winst in een goede beheersing van magazijnen, voorraden, transport en logistieke processen. Wilt u een snel en meetbaar resultaat zien van uw logistieke inspanningen? Dan is deze training iets voor u. Aansluitend op alle niveaus Iedereen leert anders en niet iedereen heeft hetzelfde leerniveau. ...
29 training_cursus/cursus-logistiek/cursus-logistiek.php

Page generated in 0.0812 seconds.