088-7744333

Logo BVT opleiding advies
Searching PHP Programmeren

Uw zoek resultaat voor: PHP Programmeren

Cursus Persoonlijke Effectiviteit BVT :: In-Company Opleider

... Wilt u op uw werk graag doelgerichter en slagvaardiger te werk gaan? En wilt u meer aandacht krijgen voor de werkzaamheden binnen uw werk en uw persoonlijke effectiviteit vergroten? In deze zeer inspirerende training leert u beter naar uzelf te luisteren en constructief op te treden. U krijgt meer inzicht in uzelf en anderen. Daarnaast leert u uw werk te ordenen, prioriteiten te stellen en zo tot een beter resul...
50 training_cursus/persoonlijke-effectiviteit/persoonlijke-effectiviteit.php

Cursus Mentorentraining BVT :: In-Company Opleider

... Iedere medewerker kan in een situatie terecht komen waarin hem gevraagd wordt om te helpen bij het opleiden van andere medewerkers. Dit betekent dat een medewerker in plaats van het werk zelf te doen nu zijn kennis en ervaring moet overdragen. Wanneer iemand een ervaren medewerker is, betekent dit nog niet dat hij/zij een goede mentor is. In deze cursus leert u om op een heldere manier uw kennis over te brengen....
36 training_cursus/mentoren-training/mentor-training.php

Cursus Magazijnbeheer BVT :: In-Company Opleider

... Als magazijnbeheerder krijgt u te maken met verschillende taken. U co?rdineert, controleert en/of leidt een volledig magazijn of een afdeling hiervan. Daarnaast organiseert u de goederenontvangst, beheert u de voorraden en stuurt u medewerkers aan binnen het magazijn. In deze cursus wordt er ingegaan op allerlei vaardigheden en aspecten die ervoor zorgen dat u uw werk als magazijnbeheerder gemakkelijker kunt uit...
35 training_cursus/cursus-magazijnmeester/cursus-magazijnmeester.php

Cursus Persoonlijk Ontwikkelingsplan POP BVT :: In-Company Opleider

... Hoe stelt u een loopbaanplan op? Welke behoeften hebben medewerkers ten aanzien van hun carri?re? Welke rol speelt de organisatie hierin en welke rollen de medewerkers zelf? Er wordt van u steeds vaker verwacht dat u werknemers op een professionele manier kunt adviseren en in hun loopbaan kunt begeleiden. BV&T verzorgt zowel coaching als trainingstrajecten waarbij u instrumenten leert kennen die u kunt inzetten ...
52 training_cursus/training-persoonlijk-ontwikkelingsplan/persoonlijk-ontwikkelings-plan.php

Cursus Coachend Leidinggeven BVT :: In-Company Opleider

... Welke vaardigheden heeft u nodig om op succesvolle wijze praktisch leiding te geven aan uw team? Door steeds veranderende omstandigheden dient u in staat te zijn, zodanig te handelen dat uw afdeling, organisatie en persoonlijke doelstellingen, op doelmatige wijze en in goede harmonie met uw eigen medewerkers gerealiseerd worden. In deze praktisch gerichte training komen dan ook de volgende vragen aan de orde. Ho...
53 training_cursus/training_praktisch_leidinggeven/coachend_leiderschap.php

Cursus Rapporteren Notuleren BVT :: In-Company Opleider

... In de training Rapporteren en Verslaglegging leert u op heldere wijze rapporten te schrijven. Aantrekkelijke teksten schrijven, die naadloos uiteenzetten wat u uw lezerspubliek wilt melden. Een goed rapport schrijven met heldere opbouw blijkt in de praktijk niet altijd eenvoudig te zijn. In deze zeer praktijkgerichte training leert u in korte tijd uitstekende schriftelijke rapportage en verslaglegging te maken. ...
57 training_cursus/training-notuleren_rapporteren/rapporten_schrijven.php

Cursus Projectmanagement BVT :: In-Company Opleider

... Slagvaardig en doeltreffend aan een taak beginnen en afronden, is een kunst op zichzelf. In deze brede training komen alle aspecten aan de orde, die essentieel zijn voor het juist laten slagen van projectmatig denken. Wat betekent dit concreet? Efficientie is hierbij een goed woord. Wij trainen in hoe u kunt omgaan met geld, tijd, kwaliteit en netwerkplanning! Onderwerpen Project Resultaten En Doelstellingen; Pr...
56 training_cursus/cursus-project-management/training-praktische-projectmanagement.php

Cursus Presentatie Technieken BVT :: In-Company Opleider

... Geeft u regelmatig presentaties, kent u de basistechnieken en wilt u toch nog een meer overtuigende en inspirerende stijl ontwikkelen? Met een mooi verhaal bent u er nog niet. Wie een presentatie verzorgt, houdt in zekere zin een ~performance~. U vraagt aandacht, dan moet u die aandacht ook verdienen. Presenteertechnieken kunt u leren. U presenteert niet alleen met woorden. Uw gezichtsuitdrukking, bewegingen en ...
54 training_cursus/presentatie_training/effectief_presenteren.php

Cursus Interne Auditor (internal Audit) BVT :: In-Company Opleider

... Een belangrijke voorwaarde voor de effectiviteit van een KAM-systeem (kwaliteit, arbo, milieu) is dat organisaties procesgerichte interne audits uitvoeren, waarmee de KAM-elementen Interne auditor onderzocht kunnen worden op de juiste werking ervan. Deze audits be?nvloeden het draagvlak en de effectiviteit van het KAM-systeem en vragen daarom de inzet van geschoolde mensen voor het uitvoeren van interne audits.A...
32 training_cursus/cursus-interne-auditor/training-interne-auditor.php

Cursus Timemanagement BVT :: In-Company Opleider

... U kent het wel, veel werk, hoge werkdruk, zaken niet afkrijgen. Speelt dit binnen uw organisatie, dan hebben wij een doeltreffende training voor u. In de training wordt aandacht besteed aan een tweetal punten m.b.t. time management, t.w. effectiviteit en efficiency. Boeiend om te zien ~wat doe ik in mijn tijd~ hoe u omgaat met tijd en taken. Prioriteiten stellen vormt hierin een belangrijk onderdeel, waarbij asp...
60 training_cursus/time-management/cursus_timemanagement.php

Cursus Spaans Voor Gevorderden BVT :: In-Company Opleider

... Omdat u deze taal buitengewoon goed wilt spreken! Wilt u perfect Spaans leren spreken, schrijven, lezen en verstaan? Omdat u bijvoorbeeld moeiteloos met Spaanse relaties of internationaal zaken wilt gaan doen. In deze cursus ligt de nadruk op de zaken rond `business talk`. Ook tijdens het diner of tijdens het golven wilt u uw zakenpartner begrijpen. Of omdat u kansen ziet liggen in een Spaanssprekend land? Bijvo...
66 training_cursus/cursus-spaans/spaans-voor-gevorderden.php

Cursus Russisch Voor Beginners BVT :: In-Company Opleider

... In de cursus Russisch komen punten naar voren ~zoals handige zinnen en uitdrukkingen~, die u kunt gebruiken om met succes te communiceren in een zakelijke omgeving. Deze effectieve cursus gaat in op communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden heeft u nodig als u bijv. gaat telefoneren, zakelijke gesprekken wilt voeren, danwel bezoek wilt ontvangen. Bovendien leert u een aantal basisvaardigheden in schrijfvaar...
67 training_cursus/russische_cursus/russisch_voor_beginners.php

Cursus Russisch Voor Gevorderden BVT :: In-Company Opleider

... Omdat u deze taal buitengewoon goed wilt spreken! Wilt u perfect Russisch leren spreken, schrijven, lezen en verstaan? Omdat u bijvoorbeeld moeiteloos met Russische relaties of internationaal zaken wilt gaan doen. In deze cursus ligt de nadruk op de zaken rond `business talk`. Ook tijdens het diner of tijdens het golven wilt u uw zakenpartner begrijpen. Of omdat u kansen ziet liggen in een Russisch sprekend land...
68 training_cursus/cursus-russisch/russisch-voor-gevorderden.php

Cursus Spaans Voor Beginners BVT :: In-Company Opleider

... In de cursus Spaans komen punten naar voren ~zoals handige zinnen en uitdrukkingen~, die u kunt gebruiken om met succes te communiceren in een zakelijke omgeving. Deze effectieve cursus gaat in op communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden heeft u nodig als u bijv. gaat telefoneren, zakelijke gesprekken wilt voeren, danwel bezoek wilt ontvangen. Bovendien leert u een aantal basisvaardigheden in schrijfvaardi...
65 training_cursus/cursus-spaans/spaans-voor-beginners.php

Cursus Duits Voor Gevorderden BVT :: In-Company Opleider

... In de cursus Duits komen punten naar voren ~zoals handige zinnen en uitdrukkingen~, die u kunt gebruiken om met succes te communiceren in een zakelijke omgeving. Deze effectieve cursus gaat in op communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden heeft u nodig als u bijvoorbeeld gaat telefoneren, zakelijke gesprekken wilt voeren, dan wel bezoek wilt ontvangen. Bovendien leert u een aantal basisvaardigheden in schrij...
64 training_cursus/cursus-duits-talen-duits-gevorderd/cursus-duits-voor-gevorderden.php

Page generated in 0.1211 seconds.